Hegesztő szakmérnök védések a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszékén

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszékén a háromszemeszteres nemzetközi hegesztő technológus szakmérnök képzési ciklus végén 2019. január 28-29. között lezajlottak az írásbeli vizsgák, majd 2019. január 30 és február 1. között a szóbeli feleletekre került sor.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Anyagtudomány és Technológia Tanszékén a háromszemeszteres nemzetközi hegesztő technológus szakmérnök képzési ciklus végén 2019. január 28-29. között lezajlottak az írásbeli vizsgák, majd 2019. január 30 és február 1. között a szóbeli feleletekre került sor.

 Az első két szemeszterben minden pénteken és minden második szombaton folyt az oktatás, a harmadik szemeszterben csak péntekente voltak kontaktórák, 14 oktatási hét per szemeszter bontásban.

A vizsgák mind a 4 modul anyagát felölelték. A modulok sorban:

  • modul: hegesztés és rokon eljárásai, technológiája, berendezései (welding processes and equipment)
  • modul: anyagok és viselkedésük hegesztés során (materials and their behaviour during welding)
  • modul: hegesztett szerkezetek és kötések tervezése, vizsgálata (construction and design)
  • modul: gyártás és mérnöki alkalmazások (fabrication, applications engineering)

  A 2017 szeptemberében indult képzési ciklusból 17 hallgató a sikeres vizsgáit követően a szóbeli vizsganapon átvehette a nemzetközi hegesztőmérnök (IWE; International Welding Engineer) és európai hegesztőmérnök (EWE; European Welding Engineer) pecséteit. Mivel az IIW logómódosításon esett át a diplomákat a nyomdának késve sikerült elkészítnie, ezért azokat az MHtE utólag postázta hallgatóinknak.

  Az Anyagtudomány és Technológia Tanszékén a szakmérnök képzés az egyetemi oktatási rendszerbe illesztett akkreditált felsőoktatási képzés is, ezért minden hallgatónk akik, szakdolgozatot is készítettek (idén a teljes évfolyam), a sikeres védés és vizsgák után a BME Hegesztő technológus szakmérnök diplomájukat is átvehetik majd a BME Gépészmérnöki kar ünnepélyes diplomaosztóján.

Gratulálunk végzett hallgatóinknak!

 Külön gratulálunk; (i) az első vizsganap legjobb hallgatójának Kollár Dénesnek aki 80 %-os összesítet vizsgateljesítménnyel és kitűnő Hegesztő t. szakmérnök diplomaminősítéssel végzett, (ii) a második vizsganapon Nacsa Gergelynek aki a nap legjobbjaként 79%-os összesítet vizsgateljesítménnyel végzett és (iii) a harmadik vizsganapon Varbai Balázsnak aki 86%-os összesítet vizsgateljesítménnyel és kitűnő Hegesztő t. szakmérnök diplomaminősítéssel végzett.

Az összesítet vizsgateljesítményük alapján az évfolyam legjobbjai:

            I.          Varbai Balázs (86%)

            II.         Uzonyi Sándor (81%)

            III.        Kollár Dénes (80%)

Mivel a képzés páratlan évek szeptemberében indul, így még van lehetőség a 2019-ben induló képzésre jelentkezni.

Bővebb információk és jelentkezési lap letölthető a BME Anyagtudomány és Technológia Tanszék honlapjáról: www.att.bme.hu

Nincs tartalom.

1
Keresztnév Vezetéknév Organization
Alexandra Kiss asdf