SZOLNOKON ÜLÉSEZETT AZ EURÓPAI VASÚTIJÁRMŰ HEGESZTÉSI KOORDINÁCIÓS BIZOTTSÁG

2018. november 6.-án Magyarországon került sor az Európai Vasútijármű Hegesztési Koordinációs Bizottság (ECWRV) 19. ülésének megrendezésére. A vasúti járművek és jármű részegységek hegesztésében érintett szervezetek (tervezők, gyártók, karbantartók, üzemeltetők) valamint a hegesztőüzemek felkészültségét értékelő tanúsítók képviselőiből álló nemzetközi bizottság feladata a vasúti járművek hegesztésére vonatkozó EN 15085 szabványsorozat gyakorlati alkalmazásával összefüggő tapasztalatok megvitatása, valamint az ezen tapasztalatokra épülő ajánlások kidolgozása, illetve a technika fejlődését követő aktualizálása.

2018. november 19. 09:16, hétfő

2018. november 6.-án Magyarországon ülésezett az Európai Vasútijármű Hegesztési Koordinációs Bizottság (ECWRV).
2018. november 6.-án Magyarországon került sor az Európai Vasútijármű Hegesztési Koordinációs Bizottság (ECWRV) 19. ülésének megrendezésére. A vasúti járművek és jármű részegységek hegesztésében érintett szervezetek (tervezők, gyártók, karbantartók, üzemeltetők) valamint a hegesztőüzemek felkészültségét értékelő tanúsítók képviselőiből álló nemzetközi bizottság feladata a vasúti járművek hegesztésére vonatkozó EN 15085 szabványsorozat gyakorlati alkalmazásával összefüggő tapasztalatok megvitatása, valamint az ezen tapasztalatokra épülő ajánlások kidolgozása, illetve a technika fejlődését követő aktualizálása.
A rendezvény házigazdája a Magyar Vasútijármű Hegesztési Koordinációs Bizottság, fő támogatói a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. és a STADLER Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. voltak. Az ülés megrendezésére Szolnokon a Garden Wellness és Konferencia Hotelben került sor. Az ülésen 11 tagállam 28 szakértője vett részt. Megfigyelőként a Magyar Vasútijármű Hegesztési Koordinációs Bizottság érdeklődő tagjai is bekapcsolódhattak a munkába és betekintést nyerhettek a Bizottság működésébe.
A résztvevők az ülést megelőző este baráti vacsorán vettek részt, melynek keretében a Szolnoki MÁV Férfikórus – Juhászné Zsákai Katalin karnagy vezényletével – bordalokat adott elő. Másnap délelőtt gyárlátogatás keretében a STADLER Szolnok Kft. alumínium vasúti kocsiszekrény gyártási folyamatait ismerhették meg a szakemberek.
Az ülés megnyitását követően a Magyar Vasútijármű Hegesztési Koordináció Bizottság nevében Borhy István elnök köszöntötte a résztvevőket. Az ülés lefolytatására az előzetesen megküldött napirend szerint került sor. A Bizottság titkára (Dipl.-Ing. Martin Lehmann (DVS)) beszámolt az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről, majd az egyes munkacsoportok beszámolóit vitathatták meg a résztvevők. A délutáni szekció keretében a vasúti járművek hegesztésével összefüggő szabványosítás (CEN/TC 256/WG 31) aktuális helyzetének áttekintésére, valamint az ECWRV Irányelvek módosítására került sor.
A Bizottság megvitatta és elfogadta a soron következő konferencia megrendezésére vonatkozó javaslatot. E szerint 2020. május hóban Varsóban rendezik meg a 6th JoinTrans - Joining and Construction of Railway Vehicles elnevezésű nemzetközi konferenciát. A Bizottság soron következő – 10 éves jubileumi – ülése 2019. május hóban Kölnben, a TÜV Rheinland Industrie Service GmbH. szervezésében kerül megrendezésre.
A résztvevők a helyszínen információs anyagok segítségével ismerkedhettek meg a hazai vasúti járműfejlesztések legújabb eredményeivel. A MÁV-START Zrt. jelen levő szakemberei az IC+ típusú járműcsalád tervezésének, gyártásának és megfelelőség-értékelésének aktualitásairól tájékoztatták az érdeklődő kollégákat.
A Bizottság elnöke (Prof. Dr.-Ing. Steffen Keitel (SLV Halle)) zárszavában köszönetét fejezte ki a magyar tükörbizottság elnökének illetve az ülés előkészítésében és lebonyolításában közreműködő szakembereknek, támogató partnereknek. Külön kiemelte, hogy az ülést kísérő szakmai és kulturális programok hozzájárultak a résztvevők közötti kapcsolatok elmélyítéséhez. Reményét fejezte ki, hogy a magyar szakemberek a jövőben is aktívan részt vesznek a Bizottság munkájában, valamint hangsúlyozta, hogy fokozottan számítanak a magyarországi tervezési és gyártási tapasztalatok bemutatására.
A magyar tükörbizottság számára komoly nemzetközi elismerést jelentő rendezvény eredményes lebonyolításért köszönet illeti a közreműködő szakembereket és a támogató partnereket. Az ülés sikere hozzájárul a hegesztett vasúti járműszerkezetek tervezésével, gyártásával, karbantartásával és megfelelőség-értékelésével foglalkozó magyar szakemberek nemzetközi elismertségének erősítéséhez.