Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferencia és Kiállítás

A MAROVISZ 2019-ben immár tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferenciát és Kiállítást.

2018. december 06. 08:41, csütörtök

Tisztelt Hölgyem/Uram, Kedves Kolléga!

A MAROVISZ 2019-ben immár tizenegyedik alkalommal rendezi meg a Roncsolásmentes Anyagvizsgáló Konferenciát és Kiállítást.

A rendezvény alapelve, a rendezők célkitűzése továbbra is az, hogy fórumot biztosítson a roncsolásmentes anyagvizsgálattal foglalkozó szakembereknek az eredményeik és a szakmai újdonságok bemutatására, valamint a vizsgálatok eredményeit felhasználó partnereinknek az igényeik és elvárásaik ismertetésére. Mindezek megvitatásához várjuk a komplex berendezések tervezőit, építőit, üzemeltetőit és felügyelőit is. Őszintén reméljük, hogy a Konferencia kiváló lehetőséget biztosít majd a személyes kapcsolatok elmélyítésére és új kapcsolatok kialakítására.

A rendezvényről további részleteket a weboldalunkon olvashat, ahol már a regisztráció, a szállásfoglalás és az absztraktbeadás is elérhető.

https://2019.marovisz-rakk.hu/

A rendezvényre – a hagyományainkhoz híven – meghívjuk a MAROVISZ-szal szoros kapcsolatot ápoló, külföldi szövetségek és szakmai szervezetek képviselőit is.

Prof. Dr. Trampus Péter

a MAROVISZ elnöke
az EFNDT (Európai Roncsolásmentes Szövetség) korábbi elnöke


A KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS MOTTÓJA

„Az anyagvizsgálat a beruházások szolgálatában”

Magyarországon jelenleg számos tervezett beruházásról tudunk, némelyikük esetében már az első jelentősebb lépések meg is történtek. Ezek közül kiemelkedik a paksi kapacitásbővítés (Paks 2), de ide tartoznak a MOL tervezett beruházásai, és ne feledjük el az autóipart, az autóipari beszállítókat vagy a vegyipar számtalan ágát. A konferencia célkitűzései közé tartozik, hogy

  • egyrészt, bemutassuk a hazai roncsolásmentes vizsgáló közösségnek az elkövetkező évek azon lehetőségeit és kihívásait, amelyeket ezek a beruházások jelentenek;
  • másrészt, tájékoztassuk a beruházásokban érintett iparágak szakembereit és döntéshozóit a roncsolásmentes vizsgálat jelenlegi helyzetéről és jövőbeni lehetőségeiről;
  • harmadrészt, lehetőséget kínáljunk a beruházók és a vizsgálók közvetlen párbeszédéhez.

E célok teljesítése érdekében olyan, a beruházásért felelős személyeket tervezünk megszólaltatni, akik értelmezni, elemezni tudják az anyagvizsgálat, a roncsolásmentes anyagvizsgálat szerepét a beruházások, azaz a létesítmények építése, szerelése, üzembe helyezése, majd későbbi üzemeltetése folyamatában. Meg fogunk szólaltatni olyan kompetens személyeket, akár a műszaki, akár a gazdasági tervezés oldaláról, akik információt adnak arról, hogy milyen módon veszik figyelembe az anyagvizsgálatot, annak szükségességét és értékét munkájuk során.

Valljuk, hogy az anyagvizsgálat a beruházás, illetve a későbbi termék vagy szolgáltatás szempontjából kihagyhatatlan hozzá adott érték, és nem a szükséges rossz.

A konferencia természetesen foglalkozni kivan a hazai anyagvizsgálók helyzetével, elismertségükkel, képzettségükkel és helyükkel, szerepükkel az egész gazdasági folyamatban.

Mind ezek mellett hagyományosan teret biztosítunk új roncsolásmentes vizsgálati eljárások vagy technikák ismertetésére. A konferencia lényeges része lesz annak elemzése, hogy mi az anyagvizsgálat szerepe a káresetek megelőzésben és azok elemzésében. Kiemelten fontosnak tartjuk a képzés, az akkreditálás, a jártassági vizsgálatok szerepét az anyagvizsgálói munka minőségében.

ELŐADÁSOK

A Konferencia programja – a beérkező előadások számának és a jelentkezők által előnyben részesített témáknak a függvényében – plenáris, illetve tematikus szekciókból tevődik össze.

A megnyitó szekcióban meghívott előadók átfogó képet adnak az anyagvizsgálat és a műszaki diagnosztika jelenéről, fejlődéséről, a felhasználói igényekről, a katasztrófák megelőzésének módjáról, illetve a vizsgálatokkal szemben támasztott elvárásokról.

A további szekciókban orális és rövid bemutatóval kísért poszter előadások hangzanak el, illetve tekinthetők meg. Az előadásra jelentkezőktől egy legfeljebb 300 szóból álló összefoglalót kérünk, melyet a regisztrációs adatlapjukon keresztül tölthetnek fel. Kérjük, hogy egyúttal nyilatkozzanak a benyújtott előadás általuk preferált formájáról is (szóbeli vagy poszter). A Konferencia Tematikai Bizottsága értékeli a benyújtott összefoglalókat és dönt azok elfogadásáról, illetve formájáról. Az összefoglalók és a kéziratok formai követelményeiről bővebb információkat a konferencia weblapján találhat: http://marovisz-rakk.hu/

KIÁLLÍTÁS

A kiállításra várjuk mindazokat a hazai és külföldi cégeket, amelyek roncsolásmentes vizsgáló eszközök és szoftverek fejlesztésével, gyártásával, forgalmazásával foglalkoznak és termékeiket, illetve eredményeiket be kívánják mutatni. Ugyancsak várjuk azokat, akik a roncsolásmentes vizsgáló szakemberek képzésével kapcsolatos képzési, illetve demonstrációs anyagokat kívánnak bemutatni.

A kiállítóknak speciális szekció keretében fogunk lehetőséget adni termékeik ismertetésére. További információ és letölthető jelentkezési lap a weboldalon található.

TEMATIKAI BIZOTTSÁG

Elnök: Fodor Olivér

Tagok:

  *   Albu Gábor
  *   Dr. Ladányi Péter
  *   Méhész István
  *   Dr. Pór Gábor

SZERVEZŐ IRODA

Diamond Congress Kft.
Kontakt: Éles-Etele Nóra
1015 Budapest, Csalogány u. 28.
Tel.: 06 1 225 0209
Mobil: +36 70 9438 543
E-mail: elesetele@diamond-congress.com<mailto:elesetele@diamond-congress.com>