METROLÓGUS SZAKMÉRNÖK/SZAKEMBER SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar, Anyag- és Gyártástudományi Intézet, Gépgyártástechnológiai Intézeti Tanszéke a metrológus szakmérnök, valamint szakember képzését az országban elsőként, egyedülálló módon hirdeti meg 2019. szeptemberétől.

2019. június 25. 08:38, kedd

A világpiaci versenyben, a fogyasztók érdekét is figyelembe véve a gazdaság minden területén nélkülözhetetlenek azok a szakemberek, akik ismerik és a gyakorlatban alkalmazni is tudják a metrológiával, méréstechnikával összefüggő korszerű ismereteket. A megbízható, egységes és pontos mérések növelik a bizalmat a mérési eredmények iránt, védik a vevők, fogyasztók és minden érdekelt fél érdekeit, a termékek és szolgáltatások minőségének biztosítását elősegítik, a szervezetek sikereit növelik a globális piaci versenyben.

A továbbképzés célja ezért az, hogy magas szintű, korszerű elméleti és gyakorlati ismereteket nyújtson azoknak, akik már a munkájuk során szakmai tapasztalatot szereztek. A gyakorlatorientált képzés széleskörű szakmai ismeretanyagot és piacképes tudást biztosít mindazoknak, akik ezen a területen dolgoznak.

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Kar, Anyag- és Gyártástudományi Intézet, Gépgyártástechnológiai Intézeti Tanszéke a metrológus szakmérnök, valamint szakember képzését az országban elsőként, egyedülálló módon hirdeti meg 2019. szeptemberétől.

A szakképzettség birtokában a metrológus szakmérnök/szakember képes lesz:

  • a szervezet metrológiai irányítási rendszerét az előírásoknak, követelményeknek megfelelően kialakítani, működtetni és fejleszteni,
  • a mérési eljárások kidolgozására, összetett metrológiai problémák megoldására,
  • a mérési eredmények kiértékelésére, a mérési bizonytalanság meghatározására,
  • szakmaspecifikus metrológiai többletkövetelmények teljesítését megtervezni, irányítani, megvalósítani és igazolni,
  • kalibrálási eljárások kidolgozására és megvalósítására,
  • kalibráló és vizsgáló laboratórium akkreditálási folyamatát irányítani,
  • az akkreditált vizsgáló és kalibráló laboratóriumok vezetésére, metrológiai minősítésre,
  • munkatársainak oktatását ellátni, illetve napi munkája során összetett metrológiai problémákat tud megoldani,
  • jártassági vizsgálatok és körmérések megszervezésére, irányítására és kiértékelésére,
  • a laboratórium minőségirányítási rendszerét kialakítani, fenntartani és fejleszteni.

A képzésről

A képzés időtartama 2 egyetemi félév. A félévi óraszám, levelező tagozaton, a jóváhagyott tanterv alapján 120 kontakt óra, a képzés összóraszáma 240 óra (60 kredit). Az oktatási féléveket 4 hetes vizsgaidőszakok követik. A képzés projektfeladat készítésével és záróvizsgával zárul, ahol három tárgyból vizsgáznak a hallgatók és megvédik projektfeladatukat. A képzés pénteki napokon 9-16:30 közötti tantermi órákból áll, az önköltségi ár 225 000 Ft/félév. A Metrológus Szakmérnök/Szakember továbbképzési szak minden év szeptemberében indul, a beiratkozás feltétele felsőfokú (BSc, BA, MSc, MA) oklevél megléte.

Metrológus Szakmérnök/Szakember képzés tantervi felosztása

 

További információk