FELHÍVÁS SZAKDOLGOZAT és DIPLOMAMUNKA PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTELRE - Rittinger János Pályázat

A Magyar Hegesztési Egyesület pályázatot hirdet a magyar nyelven oktató egyetemeken 2019-ben és 2020-ben alapképzési, mesterképzési vagy hegesztő szakmérnöki oklevelet szerzett hallgatók részére.

2019. november 12. 08:12, kedd

A pályázati feltételek

Pályázni lehet olyan, sikeresen megvédett diplomamunkával vagy szakdolgozattal, amelynek témája a következő szakterületek valamelyikéhez kapcsolódik:

  • hegesztés,
  • hegesztett szerkezetek gyártása,
  • a hegesztést követő és az üzemelés során végzett vizsgálatok.

A pályázatot legkésőbb 2020. március 15-ig kell benyújtani a következő dokumentumok elektronikus úton való beküldésével:

  • Pályázati levél, amely tartalmazza a pályázó nevét, születési helyét és idejét, lakcímét, telefonszámát, a befejezett tanulmányainak helyet adó intézményt, a záróvizsgán a dolgozat megvédésekor elért eredményről szóló nyilatkozatot, valamint a pályázati mű témaválasztásának indítékát.
  • A szakdolgozat/diplomamunka intézményi bírálatának másolatát.
  • Magát a pályaművet és a hivatalos feladatlap másolatát, ha az nem része a dolgozat elektronikus változatának. A pályaművet nyomtatott formában is be lehet nyújtani, amelyet a Magyar Hegesztési Egyesület az elbírálást követően visszaszolgáltat.

A pályaművek elbírálása

A pályázatot a Magyar Hegesztési Egyesület által felkért neves szakemberek értékelik. Az értékelés eredményéről a pályázó 2020. április 20-ig írásban értesítést kap. Az ünnepélyes díjátadásra a 30. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferencián (2020. május 26-28-án) kerül sor, ahol a díjazottak konferencia-előadásban be is mutatják a munkájuk eredményeit.

A Bíráló Bizottság képzési kategóriánként egy-egy díjra tesz javaslatot, mely előterjesztés alapján a MAHEG Elnöksége oklevél + jutalom + a 30. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferencián díjtalan részvétellel és előadással jutalmazza a legkiválóbb pályamunkát.

A pályaműveket elektronikusan a MAHEG elnöke részére, a maheg@maheg.hu azonosítóra kell megküldeni.