Beszámoló a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) 73. Közgyűléséről

A 2020. I. névben kitört COVID-19 világjárvány a Nemzetközi Hegesztési Intézetet (IIW) is komoly kihívások elé állította. Mint arról a Hegesztéstechnika 2020/2 számában Bakos Levente a Magyar Hegesztési Egyesület nemzetközi kapcsolatokét felelős alelnöke is beszámolt, az 2020. január havi évközi üléseket követően több személyes találkozó megrendezésre ez évben már nem került sor és az eredetileg Szingapúrba tervezett 73. Közgyűlést és Nemzetközi Konferenciát is – az eredeti formájában – le kellett mondani. A Közgyűlés Szervezőbizottságának döntése értelmében – az IIW történetében első alkalommal – On-line formában kerültek megrendezésre a Bizottsági ülések.

2020. szeptember 17. 11:40, csütörtök

Az On-line formában történő részvétel számos nehézség elé állította mind a szervezőket, mind a résztvevőket. Az IIW titkársága (Genova) az Aristea International s.r.l. rendezvényszervező céget bízta meg a rendezvény On-line térben történő előkészítésével és lebonyolításával. Összességében megállapíthatjuk, hogy a kezdeti aggodalmak ellenére egy stabil és jól működő rendszer üzemeltetését tapasztalhattuk meg (1.-4. ábra).

 

Az ülésekre az előzetes programterv alapján közép-európai időszámítás (CET) szerint 13:00 – 16:00 között került sor. A hazai szakembereket ill. a hegesztésben érintett szakmai közösségeket Borhy István az IIW MNB titkára (MAHEG), dr. Gáspár Marcell egyetemi docens (Miskolci Egyetem), Raghawendra Pratap Singh Sisodia doktorandusz (Miskolci Egyetem) és Tóth Tamás (TU Braunschweig, Institute of Joining and Welding) regisztrált résztvevőként képviselte. A szakemberek részvételét a Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG) ill. a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) támogatta.

2020. július 15.-én került sor a General Assembly ülésre, ahol Magyarországot és a magyar tagszervezetet (MAHEG), dr. Jármai Károly professzor az IIW MNB elnöke, Borhy István az IIW MNB titkára és dr. Gáspár Marcell a MAHEG elnökségének tagja, delegátusok képviselték (5. ábra).

                          

5. ábra: Magyar Delegátusok a Közgyűlésen

A Közgyűlés a nemzeti delegátusok részvételével az előzetes napirend szerinti előterjesztéseket megtárgyalva, majd On-line szavazással döntve hatékony és eredményes munkát végzett. A Közgyűlésen Douglas R. Luciani elnöki köszöntőjét és megnyitóját követően a résztvevők elfogadták a titkárság beszámolóját az IIW elmúlt évi tevékenységéről, a kincstárnok 2019. évi jelentését a gazdálkodásról, valamint a könyvvizsgáló által ellenőrzött és jóváhagyott mérleget. Elfogadásra került a 2020. évi költségvetés ill. ennek részeként a tagsági díjak, mely hazánk esetében kismértékben (1%-al) növekedett.

A Közgyűlés megválasztotta az IIW tisztségviselőit: Megköszönve Douglas R. Luciani elmúlt években kifejtett erőfeszítéseit, 2020-2023 közötti időszakban az IIW elnöki tisztségét David Landon (USA) tölti be. A résztvevők döntöttek továbbá a 2023. évi Közgyűlés helyszínéről. A COVID-19 világjárvány következtében a rendezéstől 2020. évben eleső Szingapúr 2023. július 23.-28. között fog otthont adni a 76th IIW Annual Assembly-nek.

Az IIW tradíciójának megfelelően az idei rendezvényen is a Working Group Young Leaders (WG-YL) ülésére került sor elsőként 2020. július 17.-én. Dr. Luca Costa (IIW CEO), Douglas R. Luciani, az IIW korábbi elnöke és dr. Ernest Levert, a WG-YL vezetője köszöntötte az ülésen résztvevőket. Külön kiemelték az ifjúság tevékenységét az IIW munkájában és kulcsfontosságú szerepét annak jövőjében. A napirendi pontok elfogadását követően a megszületett döntések az alábbiakban foglalhatók össze:

  • Dr. Ernest Levert (USA) az elkövetkező három évben a WG-YL vezetői tisztségét tölti be.
  • Alelnököknek, egyhangú szavazást követően, Bakos Levente (Magyarország) illetve dr. Simon Jahn (Németország) kerültek megválasztásra. Ez komoly elismerés mind a magyar hegesztő társadalom, mind személyesen Bakos Levente számára, akinek kezdeményező szerepe és aktív munkája hozzájárult az IIW Young Professional rendszerének bővítéséhez. Gratulálunk Leventének és sok sikert kívánunk munkájához!
  • A YPIC2020, amely Kievben (Ukrajna), 2020. május 19.-22. között került volna megrendezésre, a járványügyi helyzet miatt nem került lebonyolításra. Amennyiben a helyzet normalizálódik, az esemény 2021. május 25.-28. között kerül megrendezésre, változatlan helyszínen.
  • A Young Professional (YP) kapcsolatrendszerének bővítésével, illetve az IIW-be való mélyebb integrálásával összefüggésben dr. Luca Costa és dr. Ernest Levert kifejtette, hogy tervbe vették egy DVS-hez hasonló támogatási rendszer kidolgozását, mellyel a fiatal hegesztőmérnökök előzetes pályázás után – elsősorban konferenciákon és szakmai rendezvényeken való részvétel céljából – anyagi támogatáshoz juthatnának.

A WG-RA (Regional Activities) munkacsoport ülésén megközelítőleg 40 érdeklődő részvételével dr. Jármai Károly ismertette a VAE 2020 On-line konferencia (2020. november 25.) aktualitásait (6. ábra).

 

6. ábra: VAE 2020 On-line konferencia

A bizottsági ülések kertében John Lippold előadásában bemutatásra kerültek a Welding in the World folyóirat előző évi statisztikai adatai. Az előadó hangsúlyozta, hogy az elmúlt 8 évben a folyóirat komoly fejlődésen meg keresztül. 2019-es évre az impact factor (IF) elérte az 1,8-es értéket, amely tudományos területen jó eredménynek számít. További fejlődési potenciált rejt magában az IIW ülések során megfogalmazott cél, hogy a publikációra javasolt cikkek száma növekedjen. Jelen állás szerint a javasolt cikkek mindössze csak 70 %-a kerül ténylegesen is beküldésre. Ez az érték remélhetőleg a Welding in the World tudományos elismerésének növekedésével és egy jobb marketinggel javulni fog.

A C-IV Bizottság (Nagy energiasűrűségű eljárások) üléseire az IIW AA első felében került sor. A bizottsági ülés vezetője Dr. Herbert Staufer (Fronius, Ausztria, Nagyteljesítményű hegesztő eljárások kutatóközpont), a C-IV újraválasztott elnöke volt. A C-IV bizottság három albizottságból épül fel: lézersugaras eljárások (C-IV-A), elektronsugaras eljárások (C-IV-B) valamint a lézersugaras és az ívhegesztés hibrid változatai (C-IV-C).

A Bizottsági ülés keretében a lézersugaras és elektronsugaras hegesztés összehasonlíthatóságáról, a nagyszilárdságú acélok elektronsugaras hegesztéséről, autóipari réz csatlakozók elektronsugaras hegesztéséről, lézersugaras keskenyrés-hegesztésről illetve korszerű folyamatmonitorozási lehetőségekről hallhattak a résztvevők előadásokat. Az előadások sorában két magyar érdekeltségű kutatás eredményeinek bemutatására is sor került (aláhúzással jelölve az előadókat):

  • IV-1459-20: Tamás Tóth, Jonas Hensel, Sven Thiemer, Philipp Sieber, Klaus Dilger (Germany): Electron beam welding of rectangular copper wires applied in electrical drives;
  • IV-1460-20: Raghawendra Pratap Singh Sisodia, Marcell Gáspár (Hungary): Electron beam welding of S960QL high strength steel – Microstructural evolution & Mechanical properties;

Örömünkre szolgál, hogy mindkét magyar részvétellel készült dokumentumot javasolták a Welding in the World című folyóiratba történő publikálásra. A IV-1460-20 dokumentumban a szerzők az S960L kategóriájú nemesített nagyszilárdságú acél elektronsugaras hegesztéssel és huzalelektródás védőgázos ívhegesztéssel készült kötésének tulajdonságait hasonlították össze. Az elektronsugaras hegesztési kísérleteket Németországban a Steigerwald Strahltechnik vállalatnál végezték el, amelynek magyar partnere az IGM Robotrendszerek Kft. Elektronsugaras hegesztéssel keskeny, mély beolvadású varrat hozható létre, amelynek eredményeként a hőhatásövezet is jelentősen kisebb, mint ívhegesztések esetén. Tekintettel arra, hogy nagyszilárdságú acélok esetén a varratban és a hőhatásövezetben jelentős tulajdonságromlás megy végbe, amelynek következményeként a szívósság kritikus mértékben csökken, ezért a hegesztett kötésben lévő rideg részek méretének korl