Találkozó a Linde Gáz Magyarország vezérigazgatójával

A XXX. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferenciáját követően, szűk körű találkozó keretében került átadásra a Magyar Hegesztési Egyesület Elnöksége által adományozott a „2020. év kiemelkedő Együttműködő Partnere” kitüntetés a Linde Gáz Magyarország Zrt. vezérigazgatója, Hegedüs Ákos részére.

2021. február 24. 09:37, szerda

A találkozó Dr. Gáti József a MAHEG elnöke és Gyura László a szervezet főtitkára részvételével zajlott, melynek során az elismerő oklevél átadását követően Gáti József áttekintette a Linde Gáz Magyarország Zrt. hazai szakemberek tudásának fejlesztése, konferenciák, ankétok szakmai és szponzori támogatása, kiadványok megjelenése terén végzett önzetlen tevékenységét. Ismertette az Egyesület céljait, szerepét a hegesztő közösség összefogásában a hazai és nemzetközi képviseletében, majd kérte a további támogatást és együttműködést.

Hegedüs Ákos, a Zrt. fejlesztési céljainak ismertetését követően kitért az Egyesület és ezzel összefüggésben a hazai mérnökképzés terén kínálkozó együttműködési lehetőségekre, fejlesztési területekre. Kifejezte cége nyitottságát az innovatív megoldások közös keresésére és megvalósítására, kitérve ennek egyes elemeire.

A résztvevők megállapodtak, hogy a közeljövőben kidolgozzák az együttműködés részleteit, annak kereteit és elemeit, melyet követően ezeket együttműködési megállapodásban rögzítik, és jóváhagyást követően ütemezetten hajtják végre