Beszámoló a Vasútijármű Hegesztési Ankét és Tapasztalatcseréről

A Magyar Vasútijármű Hegesztési Koordinációs Bizottság és a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) együttes szervezésben – a Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG) támogatásával – 2021. május 26-án került megrendezésre a „Vasútijármű Hegesztési Ankét és Tapasztalatcsere 2021” On-line ankét.

2021. június 09. 09:43, szerda

A kétévente megrendezésre kerülő szakmai rendezvény központi témája a hegesztett vasúti járművek és jármű részegységek tervezésével, gyártásával, karbantartásával valamint megfelelőségük értékelésével összefüggő előírások áttekintése, a gyakorlati tapasztalatok bemutatása és megvitatása. A 2021. évi ankét és tapasztalatcsere előadói egyrészt a szabályzási környezet változásaival összefüggésben az új előírások és követelmények ismertetésére, másrészt a hazai kötöttpályás járműgyártás és korszerűsítés aktualitásaira ill. a gyártási és karbantartási tapasztalatok bemutatására helyezték a hangsúlyt.

Az ankéton megjelent szakemberek köszöntését követően Gayer Béla igazgató (Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés) ismertette a rendezvény programját és célkitűzéseit. Első előadóként – az Ankétok történetében rendhagyó módon – a vasúti járművek hegesztésével foglalkozó szakembereket európai szinten összefogó Európai Vasútijármű Hegesztési Koordinációs Bizottság (ECWRV) elnökének – Professzor Dr. Steffen Keitel Urnak, aki egyúttal az SLV Halle ügyvezető igazgatója is – The new EN 15085-2 and the consequences on ECWRV and Online-Register EN 15085 című angol nyelvű előadás hallgathatták meg a résztvevők. Dr. Rácz Gábor Úr az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) Vasút Szabályozási Osztály vezetője a vasúti járművekre vonatkozó jogi szabályozás változásairól tájékoztatta a résztvevőket.

Borhy István elnök (Magyar Vasútijármű Hegesztési Koordinációs Bizottság) a CEN/TC 256/SC 2/WG 31 szabványbizottságban folyó munka aktualitásait, valamint az új MSZ EN 15085-2:2021 szabvány legfontosabb követelményeit ismertette. A délelőtti szekció utolsó előadójaként Stósz István a MÁV-START Zrt. Járműfejlesztési igazgatóság vezetője tekintette át a MÁV-START Zrt. 2021-2027 közötti időszakra vonatkozó vasúti járműfejlesztési terveit.

Az ebédszünetet követően Koronczai László a Stadler Szolnok Vasúti Járműgyártó Kft. hegesztési felelőse – konkrét káresetek példáinak bemutatásával – a sajtolt profilszerkezetű alumínium vasúti kocsiszekrények javítási lehetőségeit ismertette. Gyura László a Linde Gáz Magyarország Zrt. hegesztéstechnológiai vezetője a Lángegyengetés hatásának vizsgálata fizikai szimulációval című tudományos igényességű előadásában az elmúlt években elvégzett kutatómunka aktualitásait és eredményeit tekintette át. Berczeli Miklós tanársegéd (Neumann János Egyetem, GAMF Műszaki és Informatikai Kar) a DP600-as acélok ragasztott kötési szilárdságának növelése alkalmazott plazma- és lézersugaras felületkezelés lehetőségeiről tájékoztatta a résztvevőket.

Ívhegesztő munka biztonsági kockázatait – és ezen kockázatok csökkentésének lehetőségeit – Kristóf Csaba a MAHEG Hegesztés munkavédelme szakbizottság elnöke tekintette át előadásában. Végezetül Timcsák István az igm Robotrendszerek Kft. kereskedelmi vezetője a hegesztőrobotok vasúti járműgyártásban történő alkalmazási lehetőségeire – számos gyakorlati példa bemutatásán keresztül – hívta fel a figyelmet.

A résztvevők az elhangzott előadásokhoz kapcsolódóan a Chat felületen fogalmazhatták meg kérdéseiket és hozzászólásukat. Zárszóként Borhy István, a Magyar Vasútijármű Hegesztési Koordinációs Bizottság elnöke összegezte az elhangzottakat és vonta meg a rendezvény gyorsmérlegét. Felhívta a figyelmet az MSZ EN 15085 szabványsorozat magyar nyelven történő megjelenésének fontosságára és ezzel kapcsolatosan kérte az érintett piaci szereplők támogatását.

Az elhangzott előadásokat a regisztrált résztvevők a technikai lebonyolítást végző Infotéka Kft. tárhelyén (https://webinariumok.adobeconnect.com/pmqm6ati0lfx/) 2021. június 30.-ig megtekinthetik. 

A regisztrált résztvevők magas száma a vasúti járművek és járműszerkezetek hegesztésével foglalkozó szakemberek érdeklődését és szakmai elkötelezettségét igazolta. Ez úton is köszönet illeti az előadókat a magas szakmai színvonalú előadások elkészítéséért. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján előreláthatólag 2023. május havában kerül sor a vasútijármű hegesztési ankét és tapasztalatcsere ismételt megrendezésére. A 2022. május hónapban a Varsóban megrendezésre kerülő 6. JoinTrans Nemzetközi Vasútijármű Hegesztési Konferencián – melyen előreláthatólag magyar érdekeltségű előadásra is sor kerül – az érdeklődő hazai szakemberek részvételre számítunk. Ezen nemzetközi konferencia azért is fontos számunkra, mert az ezt követő 7. JoinTrans Nemzetközi Vasútijármű Hegesztési Konferencia megrendezésére 2024. évben az IIW támogatásával Budapesten szeretnénk sort keríteni.