Rólunk

A 2013 tavaszán alakult Magyar Hegesztési Egyesület az 1930-ban alapított Hegesztő Egyletet tekinti elődjének, annak hagyományait ápolja és szellemében működik.

Az Egyesület küldetése a szakterület művelőinek széles körű összefogásával a tudás, az ismeretek magas szintű átadása, fejlesztése és az innováció elősegítése, a társadalom, a gazdaság szolgálata, a mérnöki szakma elismertetése, valamint a szakmai érdekegyeztetés és érdekvédelem.

Az Egyesület alapszabálya szerint célja a hegesztéssel és a rokon eljárásaival kapcsolatban álló gazdasági, tudományos és oktatási szervezetek, vállalkozások, valamint közösségek összefogása, a hegesztés szakmai hátterének erősítése, a társadalmi érdekeik érvényre juttatása érdekében.

Az Egyesület tevékenysége során kiemelt feladatának tekinti, hogy a szakmai ismeretek integrálása és közvetítése útján létrehozott közös tudás minden érdekelt számára hozzáférhető és megismerhető legyen, a kutatás, fejlesztés és innováció számára a fenntartható fejlődést segítő feltételek alakuljanak ki, a hegesztés hatékony alkalmazásának megoldásai minél szélesebb körben elérhetők legyenek. Tevékenységünk középpontjában áll a szakmai utánpótlás biztosítására megfelelő oktatási és társadalmi környezet kialakítása, a magyar hegesztési szakma képviseletének biztosítása a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekben, valamint a szakterület kiemelkedő művelőinek méltó elismerésben részesítése.

Honlapunk bepillantást enged a MHE céljaiba, életébe, a szervezet felépítésébe, tevékenységünk főbb területeibe, és az elért eredményeinkbe. Minden érdeklődőnek hasznos böngészést kívánok!

Gáti József, elnök