Beszámoló a Hegesztés Munkavédelme Bizottság tavaszi üléséről

A MAHEG Hegesztés Munkavédelme Bizottság (HMV) március 30-án tartotta tavaszi ülését az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar tanácstermében.

A résztvevő beszámolót hallgattak meg a HMV Bizottság mintegy 40 éves történetéről, amely szorosan összefonódik a Hegesztési Biztonsági Szabályzat hányatott sorsával. Aktualitását az adta, hogy napirenden van a szabályzat korszerűsítése.

A HMV Bizottság és tagjai az elmúlt 10 évben sokat tettek a hegesztő munkaeszközök és hegesztési gázellátó rendszerek biztonsági követelményeinek meghatározásáért és rendszeres biztonsági felülvizsgálatuk megszervezéséért. Ennek eredményeiről számoltak be tagtársaink a gáz- és ívhegesztő munkaeszközökre, és a hegesztési gázellátó rendszerekre vonatkozóan. Megállapítottuk, hogy – legalábbis a szakcégek által kiszolgált területeken – sokat javult a helyzet, de van még teendő. Egyetértés van abban, hogy a szóban forgó berendezéseket és létesítményeket szállító cégek sokat tehetnek a munkabiztonság érdekében, különösen, ha – alkalmas megállapodás alapján – megtarthatják a szállított eszközök és létesítmények műszaki felügyeletét a használat során is.

A Bizottság ezután áttekintette a GTE–MAHEG–MHtE közös javaslatát a Hegesztési Biztonsági Szabályzat korszerűsítésére, amelyet 2022. októberében nyújtott be az erre bíztató (és akkor még létező) Technológiai és Ipari Minisztériumnak, kiemelve a javaslat sarokpontjait. Az időközben átszervezett kormányzati struktúra miatt a válasz már a Gazdaságfejlesztési Minisztériumban született meg, amely lényegében elhárítja a Hegesztés Biztonsági Szakági Műszaki Bizottság (HBSzMB) létrehozására tett javaslatot, és ezzel – implicite – azt ajánlja, hogy a MAHEG és az MHtE szervezzen munkabizottságot (értelemszerűen a HBSzMB-be javasolt szervezetek részvételével) a HBSZ korszerűsítésére vonatkozó javaslat részletes kidolgozására.

Az utóbbi időben gomba módra szaporodó, kézben tartott lézeres, hegesztő, vágó vagy felülettisztító megmunkáló berendezések használatával járó munkabiztonsági kockázatok felméréséhez láthatóan szükség van kompetens szakmai tanácsadásra. A Bizottság tagjaként Tóth László beszámolt róla, hogy a Rewerob Solutions Kft. elvégeztetett egy megfelelőségértékelő eljárást az által forgalmazni kívánt, Kínában készült kézi lézeres megmunkáló berendezésre vonatkozóan azzal a szándékkal, hogy azt a hazai (illetve európai) követelményeknek megfelelően forgalmazhassa.

A kézben tartott lézeres megmunkáló berendezések használata különösen a szemre és a bőrre nézve jelentenek adott esetben súlyos kockázatú veszélyeket. E mellett – elsősorban a hegesztési, vágási és felület tisztítási alkalmazásokban – kiemelt jelentőségű a füst emisszió és a tűzveszély megjelenése. Ezek kockázatainak elemzése és értékelése azonban csak részben a szállító feladata, mert a veszélyek adott körülmények között jelentősen eltérő kockázattal járnak. Mindazonáltal az ajánlható egyéni védőeszközök meglehetősen drágák, és a velük szemben támasztott követelmények nem mindig tisztázottak, így megfelelőségértékelésük is kétséges. A lézeres alkalmazásokhoz specifikált (szabványos) lézerszemüvegek alkalmazása mellett felmerül a bőr védelmét szolgáló, speciális hegesztőpajzs, védőöltözet, illetve alkalmas légzésvédelmi megoldások meghatározása.

A Bizottság abban foglalt állást, hogy – a témában jártas, felkészült szakemberek bevonásával – kezdeményezi egy vonatkozó, helyes munkahelyi („jó”) gyakorlat kiadvány elkészítését.

Kezdeményezi továbbá a Hegesztési Biztonsági Szabályzat korszerűsítésére javaslatot készítő munkabizottság létrehozását az érintett szakmai szervezetek bevonásával.