ELNÖKI

KÖSZÖNTŐ

A hegesztés és rokon technológiák művelése terén elkötelezett szakemberek ‒ a hegesztő képzésben, a hegesztett szerkezetek, alkatrészek és berendezések gyártásában, vizsgálatában, a kereskedelemében érdekeltek közös fórumának megteremtése érdekében ‒ hozták létre 2013-ban a Magyar Hegesztési Egyesületet, a MAHEG-et.

Alapszabályunk szerint az „Egyesület célja a szakterületen érdekelt gazdasági, tudományos és oktatási szervezetek, valamint közösségek erőinek egyesítése a hegesztési tevékenység szakmai hátterének erősítése érdekében. A magyarországi hegesztéssel és a rokon eljárásaival kapcsolatban álló szakemberek, vállalkozások, és intézmények összefogása, szakmai érdekeik előmozdítása és erre irányuló együttes tevékenységük összehangolása, valamint társadalmi érdekeik érvényre juttatása.”

Honlapunk betekintést biztosít Egyesületünk életébe, információt szolgáltat a szervezet tagjairól, hazai és nemzetközi partnereinkről, betekintést nyújt tevékenységünkbe, eredményeinkbe, friss híreket és programokat oszt meg. Legyen része Ön is e szakmai közösségnek, ahol nemzedékek osztják meg egymással tudásuk legjavát.

Dr. Dr. h. c. Gáti József

BEMUTATKOZÁS

MAHEG

A 2013 tavaszán alakult Magyar Hegesztési Egyesület az 1930-ban alapított Hegesztő Egyletet tekinti elődjének, annak hagyományait ápolja és szellemében működik.

Küldetése ‒ a szakterület művelőinek széles körű összefogásával ‒ a tudás, az ismeretek magas szintű átadása, fejlesztése, az innováció elősegítése, a nemzet, a hazai gazdaság szolgálata, a mérnöki szakma elismertetése, valamint a szakmai érdekegyeztetés és érdekvédelem.

Az Egyesület tevékenysége során kiemelt feladatának tekinti, hogy a szakmai ismeretek integrálásával létrehozott közös tudás minden érdekelt számára hozzáférhető legyen, fenntartható fejlődést segítő feltételek alakuljanak ki a kutatás, fejlesztés és innováció terén, a hegesztés hatékony alkalmazásának megoldásai minél szélesebb körben elérhetők legyenek.
Tevékenységünk középpontjában az utánpótlás biztosítására kedvező oktatási és társadalmi környezet kialakítása áll, a hazai hegesztő szakma képviseletének biztosítása a hazai és nemzetközi szervezetekben, valamint a szakterület kiemelkedő művelőinek méltó elismerésben részesítése.

A MAHEG megalakulása óta szervez szakmai konferenciákat, ankétokat, és bemutatókat, közreműködik a szabványosításban, fórumot teremt az egységes szakmai szemlélet és állásfoglalások kialakítása érdekében, biztosítja az információ áramlás, és segíti a fiatal, tehetséges szakembereket, az Ifjúsági Fórum tevékenységét.

LEGYEN ÖN IS TAGJA EGYESÜLETÜNKNEK!

MAHEG Tagfelvétel

A MAHEG küldetése a szakterület művelőinek széles körű összefogásával a tudás, az ismeretek magas szintű átadása, fejlesztése és az innováció elősegítése, a társadalom, a gazdaság szolgálata, a mérnöki szakma elismertetése, valamint a szakmai érdekegyeztetés és érdekvédelem.

Az Egyesület célja a hegesztéssel és a rokon eljárásaival kapcsolatban álló szakemberek, gazdasági, tudományos és oktatási szervezetek, vállalkozások, valamint közösségek összefogása, a hegesztés szakmai hátterének erősítése, a társadalmi érdekeik érvényre juttatása érdekében.

Az Egyesület széleskörű szakmai tevékenysége tagjai aktív közreműködésével, szakmai kompetenciáik érvényre juttatásával, együttműködésével valósul meg. Egyesületünk nyitott a kötéstechnológiák, a hegesztés és rokon technológiák művelői befogadására.
Egyesületünkhöz csatlakozva Ön is részese a hegesztés és rokon szakmai területei tevékenységét támogató tevékenységünknek, egyben közös munkánk során tagjaink is számítanak a szakmai területen szerzett tapasztalataira.

Egyben tájékoztatom, hogy az Alapszabálynak megfelelően az Egyesület Közgyűlése határozza meg a tagdíjat, melynek mértékét az alábbi táblázat foglalja össze.

KategóriaTagsági jogviszonyTagdíj mértéke, Ft/év

 

Magánszemélyek

65 éves korig*10.000,- Ft
26 évalatti fiatalok, hallgatók*2.000,- Ft
65 év felettiek*2.000,- Ft

 

 

 

 

Jogi személyek, mint jogi tagok

100 mFt alatti árbevétel50.000,- Ft
100 mFt-500 m Ft közötti árbevétel100.000,- Ft
500 mFt-1 mrd Ft közötti árbevétel150.000,- Ft
1 mrd Ft feletti árbevétel200.000,- Ft
Oktatási intézmények és egységeik

 

100.000,- Ft

Állami, önkormányzati szervek, egységeik és háttérintézményeik
Társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok
Pártoló tagJogi személyeka megfelelő jogi tag tagdíjának 50 %-a.

Várunk tagjaink közé minden olyan kollégát és szervezetet, aki/amely elhivatottságot érez a szakterület iránt. Letöltést követően kérjük töltse ki a nyomtatványt, majd aláírva küldje el nekünk emailben az maheg@maheg.hu -s email címre!

MAHEG

Tisztviselők

Elnökség

Dr. Gáti József

Elnök
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai mérnöki Kar, c. egyetemi docens

Dr. Gyura László

Alelnök
Linde Gáz Magyarország Zrt, Hegesztéstechnikai vezető okl. hegesztőszakmérnök (CEWE, CIWE)

Kuti János

Főtitkár
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai mérnöki Kar, Tanszéki mérnök

Bakos Levente

Elnökségi tag
Óbudai Egyetem, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai mérnöki Kar, c. egyetemi docens

Dr. Farkas Attila

Elnökségi tag
Flexman Robotics Kft. ügyvezető, Neumann János Egyetem, Tudományos munkatárs

Dr. habil Gáspár Marcell

Elnökségi tag
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, egyetemi docens

Dr. habil Májlinger Kornél

Elnökségi tag
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Anyagtudomány és Technológia Tanszék, egyetemi docens

Törköly Tamás

Elnökségi tag

Dr. Varbai Balázs

Elnökségi tag
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Anyagtudomány és Technológia Tanszék, egyetemi adjunktus

Prof. Dr. Jármai Károly

MAHEG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG ELNÖKE
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, egyetemi tanár

Borhy István

MAHEG MAGYAR NEMZETI BIZOTTSÁG TITKÁRA
TÜV Rheinland InterCert Kft. - Szakértő

Ilinyi János

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG ELNÖKE
Nyugdíjas szakértő

Tóth Tamás

IFJÚSÁGI FÓRUM ELNÖKE
TU Braunschweig, Institut für Füge- und Schweißtechnik, tudományos munkatárs

MAHEG

ELNÖKSÉGI ÜLÉSEK

A Magyar Hegesztési Egyesület Elnöksége féléves munkaprogram alapján, – a Felügyelő Bizottság tagjainak részvételével – tarja elnökségi üléseit, melyek határozatait nyilvánosságra hozza az alábbiakban.

MAHEG

ALAPSZABÁLYZAT

A Magyar Hegesztési Egyesületet „Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról” szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott civil szervezet, melyet a Fővárosi Törvényszék 12.PK.60.066/2013/4. számú határozatával 2013 tavaszán nyilvántartásba vett. Tevékenységét az alábbi Alapszabály szerint látja el.

Account details will be confirmed via email.