HAZAI

PARTNEREINK

A Magyar Hegesztési Egyesület kiterjedt szakmai kapcsolatokat ápol azokkal a szervezetekkel és képzőhelyekkel, amelyek kapcsolódnak a hegesztés és rokontechnológiák területéhez.

Az elmúlt években szoros szakmai együttműködést sikerült kialakítani számos hazai szervezettel, amelyekkel az Egyesület közös szakmai rendezvényeket és fórumokat szervez. A kétévente megrendezésre kerülő hegesztési konferenciák is ezeknek a szervezeteknek a partnerségével valósulnak meg. Az együttműködés kiterjed a közös kommunikációra, a szakmai program együttes összeállítására, a plenáris szekcióik elnökeinek a felkérésére, valamint a partnerszervezetek tagjainak kedvezményes konferencia részvételére.

A MAHEG hazai partnerei:

 • Gépipari Tudományos Egyesület (GTE)
 • Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHTE)
 • Magyar Anyagvizsgálók Egyesülete (MAE)
 • Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség (MAROVISZ)
 • Magyar Acélszerkezeti Szövetség (MAGÉSZ)
 • Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (MAJOSZ)
 • Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)

Gépipari Tudományos Egyesülettel való együttműködés tekintetében érdemes megemlíteni, hogy 2013-ig a MAHEG feladatait a GTE Hegesztési Szakosztály látta el. A kapcsolat a különválást követően sem szakadt meg. A nyomástartó berendezésekkel foglalkozó, több évtized múltra visszatekintő, Balatoni Ankét évek óta a GTE Százhalombattai Területi Szervezete és a MAHEG közös szervezésében valósul meg.

A nevezett szervezetek közül a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesüléssel kialakított együttműködést különösen is érdemes kiemelni. A magyar hegesztési szakmai nemzetközi képviseletét illetően a Nemzetközi Hegesztési Intézetben (IIW) a MAHEG látja el a magyar képviseleti feladatokat, az Európai Hegesztési szövetségben (EWF) pedig az MHTE. 2018-tól a két szervezet kölcsönös tagszervezetei egymásnak, a MAHEG képviselői részt vesznek az MHTE taggyűlésein, az MHTE vezetői pedig képviseltetik magukat a MAHEG közgyűlésein.

2019-ben az együttműködés egy új szintre lépet. A Hegesztéstechnika folyóiratban létrejött egy Tudományos Rovat, amelynek célja a hegesztés területén született hazai tudományos eredmények publikálása, amely a kettős lektorálási folyamatnak köszönhetően színvonalas publikálási lehetőséget jelent a hegesztés területén kutató szakembereknek és doktoranduszoknak. A tudományos rovat társzerkesztői feladatait a MAHEG elnökségének tagjai, Dr. habil. Májlinger Kornél és Dr. Gáspár Marcell látják el. A lektorálási folyamatnak köszönhetően a Hegesztéstechnikai folyóirat várhatóan 2022-től felkerülhet a Magyar Tudományos Akadémia referált folyóiratai közé, ezáltal pedig a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) adatbázisa is megfelelő szinten fogja kezelni.

Magyar Szabványügyi Testület „MSZT/MB 412 Hegesztés és rokon eljárásai” elnevezésű bizottsága foglalkozik a hegesztés területéhez kapcsolódó magyar nyelvű szabványok elkészítéséért és az ehhez kapcsolódó szakmai párbeszéd lebonyolításáért. A bizottság munkájában a MAHEG delegáltjaként Orosz Béla vesz részt. Az „MSZT/MB 337 Gázpalackok” műszaki bizottságában is van képviselete, Gyura László személyében az Egyesületnek.

 

A Magyar Szabványügyi Testület ügyvezető igazgatója és elnöke – október 14., a Szabványosítás Világnapja alkalmából – levéllel és oklevéllel köszönte meg az anyagi támogatásunkat, együttműködésünket és elkötelezettségünket, hogy hozzájárultunk szakterületük szabványainak kidolgozásához.

 

A képzőhelyekkel kialakított együttműködés tekintetében a hegesztés területét oktató felsőoktatási intézményekkel kialakított kapcsolatokat érdemes megemlíteni:

 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
 • Dunaújvárosi Egyetem
 • Miskolci Egyetem
 • Neumann János Egyetem
 • Nyíregyházi Egyetem
 • Óbudai Egyetem

A felsorolt intézmények közül többen a MAHEG tagszervezetei is. A MAHEG rendszeres fórumot teremt a felsőoktatási intézmények oktatói számára a képzési programok (szakok, specializációk, továbbképzések) összehangolására és megújítására. Az egyetemekkel közösen számos szakmai rendezvény (szimpózium, konferencia) kerül lebonyolításra, amelyek közül érdemes kiemelni az ifjú hegesztő szakembereket érintő nyári egyetemeket, az ifjú hegesztők konferenciáját, valamint az Országos Tudományos Diákköri Konferenciák kötéstechnológiai szekcióinak a szervezését és az ott eredményeket elérő hallgatók munkájának különdíjakkal történő elismerését.

A MAHEG szorgalmazza, hogy a magyar felsőoktatásban minél több színvonalas szakdolgozat és diplomaterv készüljön a hegesztés és rokontechnológiák területén. A Rittinger János Diplomaterv Pályázat keretében az Egyesület értékes díjak adományozásával rendszeresen elismeri a legszínvonalasabb BSc szakdolgozatot, valamint MSC, illetve EWE/IWE diplomamunkát készítő hallgatók munkáját.

NEMZETKÖZI

PARTNEREINK

International Institute of Welding

MAHEG kiemelt feladatának tekinti annak biztosítását, hogy folyamatosan fenntartható és megújítható legyen a magyar hegesztési szakma képviselete nemzetközi szervezetekben.

Az International Institute of Welding 1948-ban 13 ország nemzeti szervezetével jött létre. Az alapítók az Intézet létrehozásával hozzá kívántak járulni a gyorsabb tudományos és műszaki fejlődéshez, az innovációhoz, a bevált gyakorlatok elterjesztéséhez a hegesztés és rokon technológiái területén. A Gépipari Tudományos Egyesület Hegesztési Szakosztályát 1962-ben vette fel az IIW tagjai sorába Japánnal egy időben.

Az Egyesület 2013 óta képviseli hazánkat a világszervezetben, az IIW-ben. A hatékony képviselet érdekében létrehoztuk a MAHEG IIW Magyar Nemzeti Bizottságot, mely évente nyílt pályázatot hirdet a nemzetközi képviseleti tevékenységből szerepet vállaló egyesületi szakembereknek delegátusi, szakértői, illetve megfigyelői feladatok ellátására.

Az IIW tagsági díj megfizetése, a delegátusok szakmai tevékenysége teszi lehetővé, hogy hazánkban meghirdetésre kerülhessenek a nemzetközileg elfogadott szakemberképzések, így a Nemzetközi hegesztőmérnök (IWE), a Nemzetközi hegesztőtechnológus (IWT), a Nemzetközi hegesztőspecialista (IWS), valamint további nemzetközi szinten akkreditált (pl. IWIP Nemzetközi inspektor, IW Nemzetközi hegesztő) és további képzések.

MAHEG Magyar Nemzeti Bizottság

 • Kapcsolattartás az IIW ügyvezetőjével (CEO) és titkárságával;
 • az IIW bizottságainak (Commission) és munkacsoportjainak (Study Group, Working Group stb.) munkájában résztvevő szakemberek előzetes jelentkezését jóváhagyja, és felhatalmazza őket az IIW MNB képviseletének ellátásával;
 • a delegátusok és a szakértők tevékenységének összefogása, valamint az IIW rendezvényein való részvételük koordinálása;
 • az IIW Közgyűlést (Annual Assembly) megelőzően a delegátusok által képviselendő állásfoglalás kidolgozása;
 • a magyar kezdeményezéssel összeállított dokumentum elfogadása;
 • az IIW közgyűlést követő, a delegátusok (szakértők) beszámoltatása, az általuk összeállított úti jelentések összegzése, nyilvánosságra hozatalának megszervezése (az érintett szakmai közönség tájékoztatása);
 • közreműködés és felkészülés a hazai részvétellel megszervezendő IIW rendezvényekre (IIW által regisztrált és támogatott konferenciák, regionális konferenciák, IIW Közgyűlés és a kapcsolódó IIW konferencia);
 • személyi javaslattétel a MAHEG Elnökség felé az IIW által adományozható kitüntetésekre;
 • beszámolás a magyarországi képviseletet ellátó tagszervezet éves közgyűlésén.

Account details will be confirmed via email.