Dr. habil. Palotás Béla a Miskolci Egyetem ATI tiszteletbeli professzora

Az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet előterjesztésére a június 27-én tartott diplomaátadó szenátusi ülésen Dr. habil. Palotás Béla a Dunaújvárosi Egyetem professzor emeritusa „Professor Honoris Causae Facultatis Artium Mechanicarum et Rerum Informaticarum Universitatis Miskolciensis” kitüntető címet vett át.

Dr. habil. Palotás Béla korábban a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, jelenleg a Dunaújvárosi Egyetem részéről aktív szakmai kapcsolatot ápol hegesztési területen a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézetének kollégáival.

A megvalósult közös kutatási és oktatási feladatok mellett az évek során több alkalommal részt vett bizottsági tagként és bírálóként a Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola által szervezett doktori védéseken (Gáspár Marcell 2016, Dobosy Ádám 2018, Gyura László 2021, Kovács Judit 2024), továbbá vizsgáztatóként a komplex vizsgákon. Nyugdíjba vonulása előtt a Dunaújvárosi Egyetem tudományos és kutatási rektorhelyetteseként dolgozott, jelenleg az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának tagja. A Magyar Hegesztési Egyesület egyik alapítója, több éven keresztül elnökségi tagja, az Életmű Díj kitüntetettje. A jelentős publikációs teljesítményét fémjelzi, hogy Magyar Tudományos Művek Tárában 223 publikációja szerepel.