Korszerű ívhegesztő áramforrások mesterkurzus

2022. március 24-én a Dunaújvárosi Egyetem adott otthont a MAHEG új mesterkurzus-sorozata első rendezvényének. A korszerű ívhegesztő áramforrások hatékony alkalmazásának lehetőségeit és korlátait feltáró program egy hat részből álló sorozat nyitó eseményét jelentette.

A bevezető rendezvény nagy érdeklődés mellett, a meghívott, előadást és gyakorlati bemutatót, konzultációt vállaló forgalmazók, az ESAB Kft., a FROWELD Kft. és a REHM Hegesztéstechnika Kft. aktív részvételével zajlott.

Kristóf Csaba (MAHEG) előadása bemutatta az ívhegesztő áramforrások varratképzés számára fontos jellemzőit, hangsúlyozva, hogy ezek értékelése alapvetően különbözik a transzformátoros (ún. hagyományos) és a korszerű (elektronikus) áramforrások megítélésekor. Kiemelte, hogy a korszerű áramforrások alkalmasak az ívhegesztés gépesített alkalmazásainál alapvető követelmény teljesítésére, a varratképzési folyamat magas szintű reprodukálhatóságra. 

Bölöni János (REHM Hegesztéstechnika Kft.) színes és alapos áttekintést adott a felhasználók számára sokszor rejtve maradó részletekről, az elektronikus áramforrások megannyi fontos alkatójáról, a transzformátorokról, teljesítményelektronikai és szabályozástechnikai eszközökről, és a villamos hálózat kíméletes terhelését szolgáló, az EMC-t és a teljesítménytényező jóságát szolgáló eszközökről, szűrőkről.

Somoskői Gábor (FROWELD Kft.) előadása az elektronikus áramforrások hegesztést támogató funkcióit vette számba. Az általánosan ismert, egyszerű áramforrásokban is fellelhető, megszokott funkciók helyett a huzalelektródás ívhegesztés folyamatának stabilitását szolgáló, korszerű megoldásokról adott áttekintést, amelyek – többek között – a beolvadási mélység (hőbevitel), a rövidzárlatos cseppleváláskor kialakuló zárlati áram fröcskölést csökkentik, vagy a zárlati áram csökkentésével lehetséges hőbevitel kézben tartását szolgálják. A bemutatott példák meggyőzően mutatták az elektronikus áramforrások alkalmazásában rejlő óriási lehetőségeket, amelyek a hegesztési folyamat kézben tartását, eredményének magas szintű reprodukcióját szolgálják.

Fekete Dávid (ESAB Kft.) – tanulságos történeti áttekintést követően – a korszerű ívhegesztő áramforrások kezelésével, beállításával kapcsolatos újdonságokat mutatta be. Kitért az új beállítási módok megfelelőségértékelésének, a hegesztési paraméterek kijelzésének igazoló ellenőrzésére (verifikálására), és bemutatott egy olyan adatelemző platformot, amely a hegesztési folyamat paramétereinek felügyelete során nyert adatok minőség- és termelésirányítási célokra teszi feldolgozatóvá.

A RECHNEN Hegesztőház Kft-vel kiegészülve, az előadó cégek az előadásokat követően a Dunaújvárosi Egyetem hegesztő laboratóriumában tartottak − nem lankadó érdeklődés mellett − bemutatókat és szolgáltak konzultációval.

A MAHEG ezúton is köszöni a regisztrált részvevők és az előadó, kiállító cégek aktív részvételét.

Terveink szerint, az elektronikus áramforrások felépítését és tulajdonságait feltáró, bevezető alkalmat a mesterkurzus további állomásai az alábbi témaköröket tűzi napirendre 

  • a hegesztőívnek a varratképzést szolgáló tulajdonságairól és ezek hatékony irányításának lehetőségeiről, beleértve az ív tulajdonságainak megjelenítését a hegesztési szimulációkhoz használt hőforrás-modellekben,
  • a huzalelektródás, védőgázos ívhegesztés három, az anyagátvitel jellegzetessége alapján megkülönböztetett változatairól, a rövidzárlatos, impulzusos és nagy áramsűrűségű eljárásváltozatok alkalmazásával és értékelésével kapcsolatos fejlesztésekről és azok értékeléséről, illetve
  • a volfrámelektródás, védőgázos ívhegesztés területén lehetséges, a varratképzést szolgáló, elektronikus áramforrásokkal megvalósítható fejlesztésekről.

Hamarosan meghirdetjük a sorozat következő, a hegesztőív tulajdonságaival foglalkozó mesterkurzusunkat a www.maheg.hu felületen.