Szabványosítási hírek

Hegesztés és rokon eljárásaihoz kapcsolódó új szabványok megjelenése 2022. augusztus és szeptember között.

(Forrás: Magyar Szabványügyi Testület Hírlevele)

A nemzeti szabványállomány változásai
MSZ EN ISO 20345:2022
Egyéni védőeszközök. Biztonsági lábbeli (ISO
20345:2021)
MSZ EN ISO 20346:2022 Egyéni védőeszközök. Védőlábbeli (ISO 20346:2021)
MSZ EN ISO 20347:2022 Egyéni védőeszközök. Munkalábbeli (ISO 20347:2021)
MSZ EN ISO 22434:2022 Gázpalackok. Szelepek felülvizsgálata és karbantartása
(ISO 22434:2022)
MSZ EN ISO 16321-1:2022 Munkahelyi szem- és arcvédelem. 1. rész: Általános
követelmények (ISO 16321-1:2021)
MSZ EN ISO 16321-3:2022 Munkahelyi szem- és arcvédelem. 3. rész: Hálós
védőeszközök kiegészítő követelményei (ISO 16321-3:2021)
MSZ EN ISO 17405:2022 Roncsolásmentes vizsgálat. Ultrahangos vizsgálat. A
hegesztett, hengerelt és robbantott plattírozás vizsgálati módszere (ISO 17405:2022)
MSZ EN ISO/ASTM 52925:2022 Polimerek additív gyártása. Alapanyagok. Az
alkatrészek lézeralapú porágy-összeolvasztásához való anyagok minősítése
(ISO/ASTM 52925:2022)
MSZ EN ISO 9016:2022 Fémek hegesztett kötéseinek roncsolásos vizsgálata.
Ütővizsgálatok. A próbatest helyzete, a bemetszés iránya és a vizsgálat (ISO
9016:2022)
Az alábbi magyar nyelvű hegesztési szabványok megjelentek meg
MSZ EN IEC 60974-7:2020 Ívhegesztő berendezések. 7. rész: Égők (IEC 60974-
7:2019)
MSZ EN ISO 9712:2022 Roncsolásmentes vizsgálat. Roncsolásmentes
vizsgálatot végző személyzet minősítése és tanúsítása (ISO 9712:2021)
MSZ EN ISO 3834-1:2022 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási
követelményei. 1. rész: A minőségirányítási követelmények megfelelő szintjének
kiválasztási feltételei (ISO 3834-1:2021)
MSZ EN ISO 3834-5:2022 Fémek ömlesztőhegesztésének minőségirányítási
követelményei. 5. rész: Az ISO 3834-2, az ISO 3834-3 és az ISO 3834-4 szerinti
minőségirányítási követelményeknek való megfeleléshez szükséges dokumentumok
(ISO 3834-5:2021)
MSZ EN ISO 15614-7:2020* Fémek hegesztési munkarendjének előírása és
minősítése. A hegesztési munkarend vizsgálata. 7. rész: Felrakóhegesztés (ISO
15614-7:2016
*A magyar nyelvű változat kiadásakor a magyar cím az illetékes bizottság döntése alapján, az angol
nyelven (címoldalas jóváhagyó közleménnyel) bevezetett szabvány címéhez képest változott.