A Nemzetközi Hegesztési Intézet rendkívüli közgyűlése

Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) 2021. július 7-én megtartott rendes közgyűlése (General Assembly) nem fogadta el az akkor javasolt, de részleteiben nem ismert új tagdíjszámítást és a modell alapján meghatározott 2022. évi tagdíjakat, ezért Luca Costa IIW ügyvezető igazgató kezdeményezésére 2021. október 21-re összehívásra került az IIW rendkívüli online közgyűlési ülése. Az IIW magyar tagszervezetének, a képviseletében hivatalból dr. Gáti József MAGEH elnök, Prof. Jármai Károly MAHEG IIW MNB elnök és Borhy István MAHEG IIW MNB titkár személye került kijelölésre, szavazati joggal Jármai Károly, az IIW MAHEG Magyar Nemzeti Bizottság elnöke rendelkezett.

A rendkívüli online ülésen David Landon IIW elnök tartott bevezetőt, melynek során hangsúlyozta, hogy nem volt olyan szándék, hogy az új tagdíjaknál a „gazdag országok” kevesebbet, a „szegények” pedig többet fizessenek. Ismertette az új, javasolt IIW tagsági díj számítási módszert, melynél nem igazolódott az előbbi állítása. Ez vitát indított el, melynek során több ország hozzászólója támogatta az előterjesztést, míg a skandináv országok küldöttei között többen hozzászóltak vitatva az előterjesztés helyességét. Az elnök nagyon határozottan elutasította ezen felvetéseket, utalva a bevezetőjére, miszerint ilyen szándék nem volt. A vita során javaslat fogalmazódott meg arról, hogy csak egy évre fogadja el a módszert a közgyűlés, és utána finomításra kerülhet a tapasztalatok alapján, de elvetették. Végül 20 igen, 12 nem és 8 tartózkodás mellett az új számítási módszer elfogadásra került, Magyarország képviselői nemmel szavaztak.

A következő napirendben került sor az új számítási módszerrel meghatározott tagdíjak elfogadására, mely David Landon IIW elnök ismertetését követően szavazásra került, ennek során hazánk képviseletében ismét nem szavazat leadására került sor. Luca Costa főtitkár bejelentése szerint a javaslat 21 igen, 11 nem és 8 tartózkodás mellett elfogadásra került. A végeredmény negatívan érintette a „szegényebb” országokat, így hazánkat is.Az új díjtáblázat szerint 2022-re Magyarországot képviselő Magyar Hegesztési Egyesületnek 4,922.00 Euro tagdíjat kell fizetnie, mely a korábbi modellel számítotthoz képest egy év alatt 10 %-os növekedést jelent. A jövő évi tagdíj költsége − a forint 2022. év eleji árfolyamától függően a banki költségek figyelembevételével − megközelítheti a két millió forintot. Az emelkedés számottevő, hiszen 2012-ben 1.100.000,- Ft-nak megfelelő IIW tagdíjat fizetett a magyar szakemberek nemzetközi képviseletét ellátó hazai szervezet.