Korszerű ívhegesztési laboratórium átadó ünnepség és szakmai rendezvény

A Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Karának Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézetében kialakított korszerű ívhegesztési laboratórium ünnepélyes átadására 2023. szeptember 27-én került sor. A mintegy 100 millió forint értékű kutatóműhelybe a München University of Applied Sciences, a Fronius GmbH és a Froweld Kft. támogatásának köszönhetően az alábbi berendezések kerültek telepítésre és bemutatásra

  • Fronius CMT hegesztő áramforrás,
  • Váltakozóáramú huzalelektródás védőgázos ívhegesztőgép,
  • Hegesztési VR (Virtual Reality) szimulátor, valamint
  • Gyorskamera.

Prof. Dr. Horváth Zita, az egyetem rektora a megnyitón hangsúlyozta, hogy „Az elmélet és a gyakorlat szoros kapcsolata Selmecbányától végigkíséri az egyetem életét”. Prof. Dr. Siménfalvi Zoltán, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar dékánja kiemelte, hogy Egyetem szervezetfejlesztési törekvéseinek egyik célja a 4. generációs egyetem modelljének megalkotása, amely új utakat keres a vállalati-ipari-környezeti együttműködésre: az ipari megrendelőktől érkező ötleteket az intézmény megvalósítja, a kutatási tapasztalatokat pedig beépíti az oktatásba.

Dr. Lukács Zsolt, az Anyagszerkezettani és Anyagtechnológiai Intézet igazgatója felhívta a figyelmet, hogy a több mint 60 éve az egyetemen folyó szakmérnök képzésben az új anyagok és technológiák megjelenése folyamatos megújulást, naprakész gyakorlati tudást követel meg.

Az adományozó Dr. Gerald Wilhelm, a Müncheni Alkalmazott Kutatások Egyetemének professzora megerősítette, hogy a magyar-német együttműködésben megvalósult kutatóhely a naprakész technológiát kívánó, magas színvonalú projektek megvalósítása mellett európai léptékben járul hozzá a szakemberképzéshez.

Kovács József, a labor felszerelésében közreműködő Froweld Kft. cégvezetője hozzászólásában jelezte, hogy támogatásukkal a hallgatók legfrissebb technológiai tudásához, gyakorlati tapasztalatszerzéséhez kívántak hozzájárulni.

A MAHEG képviseletében Dr. Gáti József elnök köszöntötte a résztvevőeket, röviden utalva az Egyesület küldetésére, melyben meghatározó szerepet tölt be a tudás, az ismeretek magasszintű átadása, mely az egyéni tagok, a gazdasági partnerek és a támogatók közreműködésével valósulhatott meg az elmúlt tíz évben. „E folyamatban jelentős szerepet vállalt a Miskolci Egyetem nemzetközi konferenciák, szimpóziumok, ankétok házigazdájaként, nyári egyetemek szervezőjeként, az IIW-ben vállalt delegátusi feladatokkal, a nemzetközi hegesztőmérnök képzéssel, hogy csak néhányat emeljek ki” – zárta az elnök gondolatait.

Dr. Gáspár Marcell ME-GEIK-ATI Szerkezetintegritási Intézeti Tanszék vezetője által szervezett program következő állomását a laboratórium átadása jelentette, melyet szakmai előadások követtek. Ennek során Kristóf Csaba hegesztő szakmérnök, a MAHEG tagja „Korszerű ívhegesztő áramforrások” címmel tartott érdeklődéssel kísért előadást. A MAHEG elnöke prezentációkat követen köszöntötte 80. születésnapja alkalmából Kristóf Csabát, a Magyar Hegesztési Egyesület alapító tagját, a korábbi aktív alelnökét, az Életmű díj kitüntetettjét, a 2022. Év Legaktívabb Egyesületi Tagját.