Lovagkereszt kitüntetésben részesült Dr. Lukács János professzor

Augusztus 20. alkalmából, kimagasló, példamutató tevékenységéért a Magyar
Érdemrend Lovagkereszt (polgári tagozat) kitüntetést vehetett át, Dr. Lukács János,
a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és Informatikai Kar Anyagszerkezettani és
Anyagtechnológiai Intézet Szerkezetintegritási Intézeti Tanszékének egyetemi
tanára, a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központjának korábbi igazgatója
Csák János kultúráért és innovációért felelős minisztertől és Vitályos Eszter
parlamenti államtitkártól a Pesti Vigadóban.


Lukács János 1981-ben szerzett gépészmérnöki oklevelet, 1984-ben hegesztő
szakmérnöki oklevelet a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. 1985-
ben műszaki egyetemi doktor, 1992-ben kandidátusi tudományos fokozatot szerzett,
1999-ben habilitált, Széchenyi Professzori Ösztöndíjas (1999). Végzését követően a
Nehézipari Műszaki Egyetem Mechanikai Technológiai Tanszékén dolgozott
tanársegédként, 1985-től adjunktusként, 1995-től docensként, 1999-től egyetemi
tanárként és 2014-2021 között intézetigazgatóként.


Negyven éves oktatási, szakmai-tudományos tevékenysége során számos, a
hegesztéshez, és anyagvizsgálathoz kötődő tárgy előadójaként végzett elismerésre
méltó munkát. Az 1990-es évektől előadóként vesz részt a hegesztő szakmérnök
képzésben (EWE/IWE). Pályafutása során jelentős számú szakdolgozat, diplomaterv
és TDK dolgozat témavezetőjeként, valamint magyar és külföldi doktoranduszok
tudományos vezetőjeként járult hozzá a fiatal szakemberek szakmai fejlődéséhez.
Számos szakértői megbízás kapcsán segítette a hazai iparvállalatok hegesztés,
anyagvizsgálat és szerkezetintegritás irányú tevékenységét, amelyet több mint 150
ipari K+F munka kidolgozásában való közreműködése is jelez. 2015-től a Magyar
Hegesztési Egyesület hivatalos delegáltja a Nemzetközi Hegesztési Intézet
„Structural Performances of Welded Joints – Fracture Avoidance” elnevezésű C-X
Bizottságának. Kimagasló tudományos tevékenységét 434 db rangos folyóiratokban
megjelent nemzetközi és hazai közlemény, valamint 402 db független hivatkozás
igazolja.