Magyar Hegesztési Egyesület 2021. évi közgyűlése

Magyar Hegesztési Egyesület 2021. évi közgyűlése

Az Egyesület az Elnökség 2021. március 3-ai határozata alapján 2021. május 5-én tartotta a Felügyelő Bizottság tisztújításával egybekötött éves rendes közgyűlését. A vészhelyzeti korlátozások figyelembe vételével a rendezvény személyes részvétel helyett, Skype kapcsolaton keresztül, – az Egyesülési törvény és az Egyesület Alapszabálya előírásainak megfelelően – került összehívásra és megtartásra.

A Közgyűlés megtárgyalta a meghívóban kitűzött napirendeket, melyek mindegyikéhez előzetesen írásban megfogalmazott és megküldött dokumentum csatlakozott. A résztvevők megvitatták és elfogadták az Elnökség 2020. évi beszámolóját, a gazdasági beszámolót, a Felügyelőbizottság 2020. évi beszámolóját, a 2021. évi munkatervet és költségvetést, a 2022. évi tagdíj meghatározását, valamint az Egyesületi Alapszabály módosítását.

Az Egyesület Ilinyi János vezette, Fehérvári Gábor és Somoskői Gábor összetételű Felügyelő Bizottságának mandátuma lejárt, tevékenységüket Gáti József elnök megköszönve, külön kiemelte Ilinyi János érdemeit, aki folyamatosan nyomon követte az Egyesület és Elnöksége munkáját, tanácsaival, közvetlen közreműködésével segítette a kitűzött célok elérését. A Jelölő Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés megválasztotta a következő négy éves időszakra az új Felügyelő Bizottságot, melynek tagja Ilinyi János, Endrődy Károly és Hajas Miklós lett.