3. Hegesztési webinárium

3. Hegesztési webinárium

A fiatal, hegesztés és rokon technológiák iránt érdeklődő hallgatók, illetve a már praktizáló mérnökök érdeklődésének fenntartása a jelenlegi, a pandémia által terhelt időszakban kardinális fontosságú. Ennek szellemében a Magyar Hegesztési Egyesület Ifjúsági Fóruma a 2021-es évre is célul tűzte ki a 2020-ban elindított webiárium sorozat folytatását, melynek harmadik epizódja 2021. február 17-én került lebonyolításra. Az esemény középpontjába napjaink autóiparának talán egyik legégetőbb kérdése került: a fenntartható, klímaneutrális mobilitás megvalósítása. Ezen célkitűzés során nem mehetünk el szó nélkül a különböző kötéstechnológák mellett, ahol egyrészt új követelmények jelentek meg ezekkel szemben, másrészt pedig különféle, radikálisan új alkalmazási területek nyíltak meg, amelyek esetében jelenleg a koncepciók kidolgozása és a követelmények lefektetése zajlik.

Az első előadás Bereczki Miklós (Neumann János Egyetem) jóvoltából a járműipari ragasztás technológia fejlesztését vette górcső alá, különös tekintettel a növelt szilárdságú acélokra, amely az össztömeg és így az üzemanyag-fogyasztás csökkentésének nagyfokú potenciálját rejti magában. Komoly követelmények kerültek megfogalmazásra magával a ragasztóanyaggal szemben, de a felületek előkészítése talán még ettől is kritikusabb. A határfelületi tulajdonságok javítására lézer-, és plazmasugaras felületkezelést alkalmaztak, amely során a kötések szilárdsága növelhető volt.

A második témakör előadója, Tajti Ferenc (Neumann János Egyetem) a járműipari acéllemezek keményforraszthatóságának vizsgálatáról szólt, amelyet magas hőmérsékletű nedvesítésméréssel hajtottak végre. A nedvesítés mértékét az elvégzett kísérletek során az úgynevezett nyugvó csepp módszerrel lehet mérni, a szükséges célhőmérséklet egy temperált kamra segítségével kerül beállításra. A módszer lényege, hogy folyadékot cseppentünk a felületre, a cseppet a kamerával szemben megvilágítjuk, majd vizuális elemzésnek vetjük alá. Az ily módon kialakult csepp alakjából lehet következtetni a nedvesítési tulajdonságokra.

A harmadik előadó, Tóth Tamás (Technische Universität Braunschweig) előadásának témája az autóipari réz csatlakozók elektronsugaras hegesztése volt. Az akkumulátorban tárolt energia zömmel oldhatatlan kötések sorozatán keresztül áramlik az elektromotor irányába, ahol az, végső soron kinetikus energiává alakul. Az elektromotor állórészében gyakran az úgynevezett hairpin huzalozást alkalmazzák, amely a huzalok téglalap keresztmetszete révén, a hagyományos kör keresztmetszetű huzalokkal szemben, az állórész nagy energiasűrűségét teszi lehetővé. Ezen előzetesen a már kívánt alakra hajlított huzalok homlokfelülete közötti kapcsolatot hegesztett kötéssel hozunk létre. A réz huzalok hegesztésére kedvező megoldást kínál az elektronsugár, amely a nagyfokú manipulálhatóságával, illetve a sugár és az alapanyag között végbemenő optikai reflexió kizárásával jó lehetőséget biztosít a folyamatbiztos hegesztésre. Az előadásban bemutatásra került az, hogy a technológiai változók milyen mértékben befolyásolják a varratkeresztmetszetszeret, illetve a porozitást.

A webinárium a maga 76 résztvevőjével, illetve a különféle közösségi média felületeken elért közel 15 ezer személlyel rekordérdeklődést váltott ki.

Tóth Tamás