MAHEG Közgyűlés 2024

Május 10-én, a MACH-TECH Nemzetközi gépgyártás-technológiai és hegesztéstechnikai szakkiállítás keretében került lebonyolításra a Magyar Hegesztési Egyesület Közgyűlése.

A Hungexpo Kongresszusi galériáján zajló eseményen a jelenlévő egyesületi tagok elsőként meghallgatták és megvitatták, majd elfogadták dr. Gáti József elnök számos képpel színesített prezentációját a 2023. évi tevékenységről. A 2023. évi gazdasági beszámolót Kuti János főtitkár, míg a Felügyelőbizottság beszámolóját Ilinyi János elnök ismertette, melyeket a jelenlévők hozzászólásokat követően napirendenkénti szavazással, egyhangú igen szavazattal elfogadtak.

A 2024. évi munkatervet és költségvetést, illetve a 2025. évi tagdíj mértékére vonatkozó javaslatot dr. Gyura László alelnök ismertette. Hangsúlyozta, hogy az Egyesületben 2013. évi alapítása óta nem változtak az egyéni és a jogi tagvállalatok tagdíja. Javaslatot tett arra, hogy a 80. életévét betöltött egyesületi tagoknak 2015-től ne kelljen fizetni tagdíjat.

Hozzászólást követően a közgyűlés felhatalmazta az IIW közgyűlésre kiutazó ez évi delegációt, hogy tárja fel az „IIW Annual Assembly and International Conference on Welding and Joining” rendezvények szervezésével összefüggő információkat, melynek eredményéről adjanak tájékoztatást az évzáró rendezvényen.

Az elhangzottakkal kiegészített munka-, és költségvetési-, illetve tagdíjfizetési tervet a jelenlévők témakörönként szavazás során, egyhangú igen szavazattal elfogadtak.

A 2023. évi elnöki beszámoló, a 2024. évi munkaterv és költségvetés, valamint a közgyűlés jegyzőkönyve az Egyesület honlapján minden érdeklődő számára hozzáférhető.