Rittinger János szakdolgozat és diplomamunka pályázat

A XXXI. Nemzetközi Hegesztési Konferencia szervezésének egy fontos állomásához érkeztünk, az Elnökség elfogadta a Rittinger János szakdolgozat és diplomamunka pályázat kiírását.

A pályázaton indulhatnak azon ifjú kollégák, akik magyar nyelven oktató egyetemeken és főiskolákon 2021-ben és 2022-ben alapképzési, mesterképzési vagy hegesztő szakmérnöki oklevelet szereztek. Pályázni lehet olyan, sikeresen megvédett diplomamunkával, vagy szakdolgozattal, mely a hegesztés és anyagszétválasztás, a hegesztett szerkezetek gyártása, valamint a hegesztést követő és az üzemelés során végzett vizsgálatok témakörből készültek.

Az alapképzésben (BSc), a mesterképzésben (MSc), valamint a hegesztő szakmérnök képzésben a legkiválóbb pályázatot benyújtók oklevélben, és jutalomban részesülnek, valamint díjtalanul részt vehetnek a konferencián előadva dolgozatukat!

A Konferencia cikkek ISBN számmal ellátott elektronikus kiadványban jelennek meg. A konferenciát követően a Programbizottság által szakmai szempontok alapján kiválasztott közlemények szerzői felkérést kapnak eredményeik részletesebb kifejtésére, amelyek a Hegesztéstechnika folyóirat Tudományos Rovatában, vagy angol nyelvű cikk esetén az impaktfaktoros Periodica Polytechnica Mechanical Engineering folyóiratban kerülhetnek publikálásra.

A pályázatot legkésőbb 2022. március 30-ig kell benyújtani a MAHEG honlapján elhelyezett felhívás részletezése szerint.