Megállapodás az MHtE és a MAHEG között

A Magyar Hegesztési Egyesület fontos feladatának tartja, hogy a hegesztés és szélesebb értelemben vett rokon szakterületek művelői számára lehetőséget nyújtson ismereteik frissítésére és bővítésére.

Ennek keretében konferenciákat, ankétokat, mesterkurzusokat szervez önállóan, a társ szervezetekkel, és a gazdasági partnerekkel együttműködve, új szakmai eredmények bemutatása, valamint a kutatók és az ipari szakemberek közötti párbeszéd elmélyítése érdekében.

A Magyar Hegesztési és Anyagvizsgálati Egyesüléssel kötött megállapodás keretében egyesség született arról, hogy a továbbiakban az Egyesület a nemzetközi, illetve európai hegesztési diplomák tanúsítási folyamatához kapcsolódóan a rendezvény érintett résztvevői számára kreditigazolásokat állít ki. A szakmai rendezvények résztvevői a kreditek birtokába jutnak, melyek beszámítanak a nemzetközi, illetve európai hegesztési diplomák tanúsítási folyamatába.

A Magyar Hegesztési Egyesület 2022. első félévében megrendezésre kerülő rendezvények résztvevői az alábbi kreditekről kapnak igazolást.

Korszerű ívhegesztő áramforrások mesterkurzus

Elektronikus hegesztő áramforrások, 2022. március 24. Dunaújvárosi Egyetem

  • Előadók: 2 kredit; Résztvevők: 1 kredit

Korszerű hegesztő berendezések Ankét

2022. május 12. 15. MACH-TECH, Budapest (előkészítése folyamatban)

  • Előadók: 3 kredit; Résztvevők: 2 kredit

XXXI. Nemzetközi Hegesztési Konferencia

2022. május 19-21. Neumann János Egyetem, Kecskemét

  • Előadók: 3 kredit; Résztvevők: 2 kredit

A szakmai programokról aktuális információk és a letölthető jelentkezési lap a MAHEG https://maheg.hu/ honlapján érhetők el.