10. évforduló „Hegesztési hét” programján

Május 17-én az Ipar Napjai szakkiállításon került sor a 10 éves a Magyar Hegesztési Egyesület ünnepi programra. Dr. Gyura László alelnök megnyitó szavait követően dr. Gáti József emlékeztette a résztvevőket, hogy az Egyesület születésének 10. évfordulója alkalmából az emlékév keretei között áttekintést kívánnak adni a tagoknak és a partnereknek az alapítás óta eltelt évtized eseményekről, és rendezvényeinken keresztül mind szélesebb körben hírét vinni a hazai hegesztés eredményeinek.

Bemutatta az erre az alkalomra összeállított, képekkel gazdagon illusztrált kiadványt, mely teljes áttekintést kívánt adni az Egyesület elmúlt tíz évéről (https://maheg.hu/jubileumi-kiadvany-10-eves-a-maheg/).

A „MAHEG 10 éve” című illusztrációkkal tűzdelt előadásában tekintette át az alapítás előzményeit, elmúlt 10 év főbb eseményeit, eredményeit. Bemutatta a 17 alapító tagot, akiknek ez alkalommal emléklapot adott át. Kiemelte az Egyesület működésének súlyponti elemeit, a széleskörű hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerét, az egyesületek között egyedülálló Ifjúsági Fórum létrejöttét és tevékenységét. Betekintést adott szakmai konferenciák, ankétok, szimpóziumok és mesterkurzusok rendszerébe és a szakmai területet átfogó programjaiba. Végezetül köszönetet mondott mindazoknak, akik tevékenységükkel hozzájárultak a hegesztés és rokon technológiák szakterület művelőinek széles körű együttműködéséhez, az Egyesület eredményes tevékenységéhez.

Bakos Levente, az elnökség tagja „10 éve Magyarország képviselete az IIW-ben” című, vetítettképes előadásában időrendben tekintette át a hazai szakemberek képviseletét az International Institute of Welding világszervezetben. Kitért az IIW elnöke, Raj professzor magyarországi látogatásaira, a MAHEG IIW MNB megalakulására, az IIW Bizottságok magyarországi üléseire, a delegátusok munkájára az éves Közgyűléseken és konferenciákon.

A MAHEG meghatározó szakmai bizottsága, a Hegesztés Munkavédelmi Bizottság tevékenységéről annak elnöke, Kristóf Csaba előadásában kaphattak információkat a megjelentek. Történelmi áttekintését a GTE Hegesztési Szakosztály keretében megalakult Hegesztés Munkavédelme Szakbizottság úttörő szerepének bemutatásával kezdte, kitért a „helyes munkahelyi gyakorlatok széles körű terjesztését és tudatosítását” szolgáló interaktív, internetes portál létrehozására, a Hegesztés biztonsága című szabványsorozat kidolgozására. Ismertette a Hegesztési Biztonsági Szabályzat korszerűsítésére és fejlesztésére irányuló erőfeszítéseket.

Az Elnökség által felkért előadókat követően a társszervezetek vezetői és a tagvállalatok képviselője köszöntötte a jubiláló szervezetet. Gayer Béla, az Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés igazgatója a széleskörű és egyre bővülő együttműködést emelte ki a hozzászólásában, megerősítette, hogy minden támogatást biztosít a továbbiakban a közös munka sikeréhez, majd elismerő oklevelet adott át.

Dr. Trampus Péter, a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség elnöke köszöntő szavaiban utalt a múltbeli közös gyökerekre, majd méltatta a két szervezet közötti együttműködés formáit, kiemelve a rendezvényeket. További eredményes szakmai együttműködést kívánva adta át a szervezet emléklapját.

A Magyar Acélszerkezeti Szövetség képviseletében dr. Kollár Dénes tolmácsolta Aszman Ferenc, a MAGÉSZ elnöke szavait, aki üzenetében jelezte „Kiemelkedőnek tartjuk a MAHEG szerepét a hegesztőképzésben, az új eljárások elterjesztésében és az egyre jobban terjedő robotizált technológia megismertetése területén.

A gazdaságban napjainkban zajló negyedik ipari forradalom, az Ipar 4.0 kihívásai elengedhetetlenné teszik az elérhető legkorszerűbb technológiák és eszközök alkalmazását. Ezek megismertetésének, bevezetésének élharcosa a MAHEG.

A gazdasági partnerek köréből Dinox-H Kft. tagszervezet ügyvezető igazgatója, Kaiser Ute üdvözölte jubileuma alkalmából az Egyesületet. Jelezte, hogy széleskörű együttműködés a Hegesztés Munkavédelmi Bizottságon keresztül alakult ki cége és a MAHEG között, melynek munkájához további eredményeket kívánt. Ez alkalomból egy kisplasztikát adott át az Egyesület elnöke részére.