75 éves Dr. Török Imre

75. születésnapja alkalmából köszöntjük Dr. Török Imre kollégát, aki 1971-ben gépészmérnöki, majd 1976-ban hegesztő szakmérnöki oklevelet szerzett a Nehézipari Műszaki Egyetemen Műszaki egyetemi doktor (1977.), PhD. (1996.), Széchenyi Professzori Ösztöndíjas (1998.), aranyokleveles gépészmérnök (2021.).

Végzése után, Dr. Romvári Pál professzor hívó szavára, a Gépészmérnöki Kar Mechanikai Technológiai Tanszékén kezdett dolgozni, ahonnan Egyetemi docensként vonult nyugdíjba, 2013 óta címzetes egyetemi tanár. 1991 és 1999 között tanszékvezető helyettes, 1999 és 2001 között ipari kapcsolatokért felelős dékánhelyettes, 1998 és 2001 között az egyetemi Európai Tanulmányok Központban a műszaki karok megbízottja, több mint egy évtizeden át az európai és nemzetközi hegesztőmérnök (EWE/IWE) képzés szakmai felelőse, a tanszéki hegesztő szakcsoport vezetője.

Oktatói-kutatói pályafutása alatt számos tantárgy kidolgozásában vett részt, többször volt kezdeményezője és irányítója különböző szintű képzési programok kidolgozásának, illetve megújításának; több mint száz ipari K+F feladat kidolgozásában vállalt szerepet.

1971 óta tagja a GTE-nek, 1980-1985-ig a MTESZ elnökségi tagja, különböző időszakokban vállalt kezdeményező szerepet a MHtE-ben, az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottsága Hegesztési Albizottságában, valamint a MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága Gépészeti Szakbizottságában. 2013-ban részt vett a Magyar Hegesztési Egyesület alapításában, amelynek 2013-2019 között elnökségi tagja volt. Szakmai közéleti tevékenységét végigkísérte a hegesztési témájú szakmai rendezvényekhez kötődő aktivitása.

Hosszú éveken át végzett sokrétű tevékenységét több kitüntetéssel ismerték el, a miniszteri és egyetemei kitüntetések mellett, többek között Zorkóczy Béla-Díjjal (GTE Hegesztési Szakosztály, 2010); a Hegesztő Ifjúságért Díjjal (MAHEG, 2016); az Életmű Díjjal (MAHEG, 2018); valamint a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozattal (2018).

További jó egészséget és eredményes szakmai tevékenységet kívánunk!