Hegesztési füst konzultáció

Csatlakozva az Európai Hegesztési Szövetség (EWF) és a Nemzetközi Hegesztési Intézet (IIW) felhívásához, a Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG) és a Magyar Hegesztéstechnikai és Anyagvizsgálati Egyesülés (MHtE) azzal fordul tagjaihoz és tagvállalataihoz, hogy – lehetőségeihez mérten – vegyenek részt a 2004/37/EK Irányelv (CRMD) módosítását megelőző konzultációban.

Az Európai Bizottság konzultációt kezdeményezett új, foglalkozási expozíciós határértékek (OEL) bevezetésére a rákkeltő, mutagén és reprodukciót károsító anyagok belélegzésének kitett munkavállalók számára. A 2004/37/EK Irányelv (CRMD)1 küszöbön álló módosítása azt a célt szolgálja, hogy védje a munkavállalókat, akik ki vannak téve ezeknek az ilyen veszélyes anyagoknak. Annak nyomán, hogy a Nemzetközi Rákkutató Ügynökség (IARC) bizonyítottan rákkeltőnek minősítette a hegesztési füstöt, következik, hogy hegesztési füstöt (azaz a hegesztés és rokon eljárásai használata során keletkető füstöt) felveszik a CRMD 1. mellékletébe, a rákkeltő anyagok listájába.

Új foglalkozási expozíciós határértékek (OEL) és a rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító anyagoknak, köztük a hegesztési füstnek kitett munkavállalókra vonatkozó határértékek bevezetése messze ható következményekkel járhat az egész iparágra, a hegesztő szektorra nézve. Ezért fontos, hogy az érintett vállalatok minél aktívabban vegyenek részt a konzultációban, így minél nagyobb hangsúllyal jelenlenek meg a döntéselőkészítési folyamatban a tervezett szigorítások megvalósíthatósági és gazdasági hatásai.

Az EWF és az IIW kezdeményezéséhez csatlakozva, ezúton bátorítjuk tagjainkat és tagvállalatainkat, hogy vegyenek rész ebben a konzultációban. Az adatszolgáltatást a https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Welding linken elérhető honlapon lehet megtenni. Határidő: 2023. március 3. Az űrlap angol nyelvű, és kitöltését célszerűen a vállalat munkaegészségügyi szakembere végezheti, az érintett hegesztési felelős közreműködésével.A konzultációs kérdőívben megadott adatokat messze menően bizalmasan kezelik, amelyre az Európai Bizottsággal kötött szerződés kötelezi az adatgyűjtőt. A konzultáció publikált eredményében nem lesznek azonosíthatók az adatszolgáltatók.

TÁJÉKOZTATÓ LETÖLTÉSE