A nemzeti szabványállomány változásai az MSZT hírlevél alapján

A nemzeti szabványállomány változásai az MSZT hírlevél alapján

 • MSZ EN ISO 11114-1:2020/A1:2024 Gázpalackok. A palack és palackszelep szerkezeti anyagainak összeférhetősége a gáztöltettel. 1. rész: Fémek.
 • MSZ EN ISO 11623:2024 Gázpalackok. Kompozitpalackok és -csövek. Időszakos ellenőrzés és vizsgálat
 • MSZ EN ISO/ASTM 52920:2024 Additív gyártás. Minősítési elvek. Ipari additív gyártási folyamatok és termelőhelyek követelményei
 • MSZ EN ISO/ASTM 52902:2024 Additív gyártás. Próbatermékek. Az additív gyártási rendszerek geometrikus képességének értékelése
 • MSZ EN ISO/ASTM 52924:2024 Additív gyártás polimerekből. Minősítési elvek. Az alkatrész tulajdonságainak osztályba sorolása
 • MSZ EN ISO 3581:2024 Hegesztőanyagok. Bevont elektródák korrózióálló és hőálló acélok kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás
 • MSZ EN ISO 14172:2024 Hegesztőanyagok. Bevont elektródák nikkel és nikkelötvözetek kézi ívhegesztéséhez. Osztályba sorolás
 • MSZ EN ISO 14920:2024 Termikus szórás. Önfolyósító ötvözetek szórása és megömlesztése
 • MSZ EN IEC 60974-1:2022/A12:2024 Ívhegesztő berendezések. 1. rész: Hegesztőáramforrások
 • MSZ EN ISO 21368:2024 Ragasztóanyagok. Irányelvek a ragasztott kötésű szerkezetek gyártásához és az ilyen szerkezetek kockázatértékelésére alkalmas jelentéstételi eljárások
 • MSZ EN ISO 1089:2024 Ellenállás-ponthegesztő berendezés. Az ellenállásponthegesztő berendezés tartozékainak kúpos kötései. Méretek

Magyar nyelven megjelent szabványok

 • MSZ EN ISO 5817:2023 Hegesztés. Acél, nikkel, titán és ötvözeteik ömlesztőhegesztéssel (kivéve az energianyalábos hegesztés) készített kötései. Az eltérések minőségszintjei
 • MSZ EN ISO 5173:2023 Fémek hegesztett varratainak roncsolásos vizsgálatai. Hajlítóvizsgálatok
 • MSZ EN IEC 60974-8:2022 Ívhegesztő berendezések. 8. rész: Hegesztő- és plazmavágó rendszerek gázvezérlői
 • MSZ EN IEC 60974-9:2018 Ívhegesztő berendezések. 9. rész: Létesítés és üzemeltetés
 • MSZ EN ISO 21420:2020 Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek