Gondoskodás a hegesztőről 2.0 Ankét

Magyar Hegesztési Egyesület 2023. november 23-án, az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán rendezte meg – éppen tíz évvel ezelőtt, azonos címmel megtartott rendezvénye folytatásaként – a címben szereplő ankétot. A szervezők ez alkalommal fórumot kívántak teremteni a biztonságos, egészséget nem veszélyeztető, – a hegesztés feltételeit nem a jogszabályi kötelezettségek, hanem – a munkáltató és a hegesztési felügyelet lehetőségei felől elemző megfontolásoknak.

A rendezvényt 90 főt meghaladó regisztrált résztvevő előtt Dr. Gáti József elnök nyitotta meg, majd felkérte Kristóf Csabát, a Hegesztés Munkavédelme Szakbizottság vezetőjét az ankét főszervezőjét a levezetésre.

Az I. szekció a hegesztők expozíciós kockázatait helyezte górcső alá. Dr. Kővágó Csaba (ÁTE) és Kristóf Csaba (MAHEG) „A kémiai kóroki tényezők expozíciós kockázatainak hatékony kezelése (a légzésvédelem tervezése)” címmel tartott szemléletes előadást. A „Kézben tartott lézeres megmunkálóeszközök használatának expozíciós kockázatai”-t T. Tóth László (ReWeRob Solutions Kft.) taglalta számos gyakorlati példa és tapasztalat bemutatásával. „A hegesztők ergonómiai kitettségének kezelése” kérdéskörét Dr. Szabó Gyula (ÓE BGK) tárta a résztvevők elé.

A kávészünetben, a helyszíni bemutató keretében lehetőség nyílt a KL-System Kft. légzésvédelmi eszközeinek és módszereinek megtekintésére, megismerésére.

A frissítők elfogyasztását követően, a II. szekció a hegesztők munka- és tűzvédelmi oktatásának a MAHEG által javasolt módszerét és tematikáját foglalta össze. Dr. Gyura László, és Reichardt László (Linde) a „Hegesztésbiztonsági ismeretek képzésének törzsanyagá”-t ismertette, melyhez kapcsolódva Kristóf Csaba „A tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagát” mutatta be. A „Hegesztésbiztonsági ismeretek átadását szolgáló képzés” megvalósítási tervét Kuti János (MAHEG) elemezte.

A III. szekció a munkáltató és a hegesztési felügyelet szerepét volt hivatott taglalni. Kaiser Ute (MAHEG) távollétében „A munkáltató kötelezettségei és lehetőségei”, és „A hegesztő és a hegesztési felügyelet lehetőségei” témaköröket Kristóf Csaba foglalta össze.

A nagy érdeklődés mellett zajló ankét a kérdések megválaszolásával záródott. Kristóf Csaba zárszavában kérte a munkáltatók és azok képviselői nyitottságát a munka- és tűzvédelmi ismereteket tartalmazó MAHEG képzési program befogadására. Jelezte, hogy a prezentációk hamarosan felkerülnek az Egyesület honlapjára. Egyben bejelentette, hogy 2024 tavaszán kerül megrendezésre a Légzésvédelmi Ankét, melyre mindenki meghívott.