Nagy energiasűrűségű hegesztés ankét

A Magyar Hegesztési Egyesület 2023. október 26-án, Kecskeméten, a Neumann
János Egyetemen nagyszámú érdeklődő részvétele mellett rendezte meg a „Nagy
energiasűrűségű hegesztés ankétot.” E témakör korábbi, sikeres rendezvényeinek
folytatásaként ez alkalommal a hazai iparban egyre növekvő mértékben elterjedő
kézi lézeres berendezések alkalmazásainak áttekintésére került sor.


Kuti János főtitkár megnyitó szavait után a házigazda Innovatív Járművek és
Anyagok Tanszék vezetője, Dr. Béres Gábor József adjunktus köszöntötte a
megjelenteket, melyet követően a Tanszék munkatársa Juhász Gergely tanszéki
mérnök „Lézertechnológiai kutatások az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszéken”
címmel tartotta bevezető előadását.


Dr. Buza Gábor professzor (Bay Zoltán Kutató Intézet) „Lézersugaras technológiák
tegnap, ma, holnap” című előadása a lézeres sugárforrások fejlődésébe, fejlesztési
irányaiba, valamint a sugárvédelembe adott betekintést színes diákkal illusztrálva.
A kávészünetet követően Dr. Farkas Attila (Flexman Robotics Kft.) bevezető
gondolatait követően Barabás Péter üzletágvezető mutatta be a cég „Robotos
lézerhegesztő cella fejlesztésé”-t. A célt az előadó abban fogalmazta meg, hogy a
gazdaságban elterjedőben lévő kézi lézeres hegesztési eljárás helyett kifejlesszenek
egy a biztonsági előírásoknak megfelelő, a megszokott lézeres rendszerek mellett
gazdaságosabb robotos megoldást, mely versenytársa lehet a huzalelektródás
védőgázos ívhegesztő robotoknak.


„A kézi lézeres hegesztés biztonsági szempontjai-t Vavra Gábor, lézerbiztonsági
szakértő foglalta össze, bemutatva a gyártókra/forgalmazókra, valamint a
munkáltatókra vonatkozó jogi szabályozást, a lézersugárzás expozíciós határértékeit,
a lézervédelmi szakértő szerepét, valamint a kockázatok megszüntetése érdekében
szükséges intézkedéseket.


„A kézi lézeres hegesztőgépek biztonságtechnikája” címmel tartott előadásában Tóth
László (ReWeRob Solutions Kft.) áttekintette a lézersugár jellemzőit, a lézerek
osztályozását, majd részletesen kitért a lézerbiztonság egyes kérdéseire, videó
bejátszásokkal, példákkal illusztrálva azokat. Utalt az MD 5.4 Lézergyártmányok
munkahelyi sugárvédelmi mérésének kérdéseire.


Abaffy Károly (Linde Gáz Magyarország Zrt.) „Kézi lézer berendezéssel végzett
hegesztések tapasztalatai” címmel Simon Virág BME hallgató közreműködésével
végzett kísérletekről adott áttekintést. Az alkalmazott kézi lézeres hegesztő
berendezés és kísérleti rendszer ismertetését követően a különböző hegesztési
változók varratra gyakorolt hatásait szemléltette metszetekkel és értékelte azok
hatásait, utalva a védelem egyes szegmenseire.


Az előadásokat követően, az érdeklődő kollégáknak lehetőségük nyílt az Innovatív
Járművek és Anyagok Tanszék Lézerközpontjának megtekintésére is.
A szervezők köszönetüket fejezik ki az ankét előadóinak értékes előadásaikért,
valamint az Egyetem munkatársainak, Radics Renátának és Hareancz Ferencnek a
feltételek magas szintű biztosításáért.