Nagy energiasűrűségű hegesztés ankét

A Magyar Hegesztési Egyesület 2023. október 26-án, Kecskeméten, a Neumann János Egyetemen nagyszámú érdeklődő részvétele mellett rendezte meg a „Nagy energiasűrűségű hegesztés ankétot.” E témakör korábbi, sikeres rendezvényeinek folytatásaként ez alkalommal a hazai iparban egyre növekvő mértékben elterjedő kézi lézeres berendezések alkalmazásainak áttekintésére került sor.

Kuti János főtitkár megnyitó szavait után a házigazda Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék vezetője, Dr. Béres Gábor József adjunktus köszöntötte a megjelenteket, melyet követően a Tanszék munkatársa Juhász Gergely tanszéki mérnök „Lézertechnológiai kutatások az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszéken” címmel tartotta bevezető előadását.

Dr. Buza Gábor professzor (Bay Zoltán Kutató Intézet) „Lézersugaras technológiák tegnap, ma, holnap” című előadása a lézeres sugárforrások fejlődésébe, fejlesztési irányaiba, valamint a sugárvédelembe adott betekintést színes diákkal illusztrálva.

A kávészünetet követően Dr. Farkas Attila (Flexman Robotics Kft.) bevezető gondolatait követően Barabás Péter üzletágvezető mutatta be a cég „Robotos lézerhegesztő cella fejlesztésé”-t. A célt az előadó abban fogalmazta meg, hogy a gazdaságban elterjedőben lévő kézi lézeres hegesztési eljárás helyett kifejlesszenek egy a biztonsági előírásoknak megfelelő, a megszokott lézeres rendszerek mellett gazdaságosabb robotos megoldást, mely versenytársa lehet a huzalelektródás védőgázos ívhegesztő robotoknak.

„A kézi lézeres hegesztés biztonsági szempontjai”-t Vavra Gábor, lézerbiztonsági szakértő foglalta össze, bemutatva a gyártókra/forgalmazókra, valamint a munkáltatókra vonatkozó jogi szabályozást, a lézersugárzás expozíciós határértékeit, a lézervédelmi szakértő szerepét, valamint a kockázatok megszüntetése érdekében szükséges intézkedéseket.

Halász Gábor (Messer Hungarogáz Kft.) előadásában a „Kézi lézer berendezések alkalmazási területei, biztonsági kihívásaik és fejlesztési trendek” témakört dolgozta fel és szemléltette tanulságos példákkal. Kitért a lézeres hegesztés alapjaira, alkalmazásaira, eszközeire, illetve azok jogi igénybevételének szabályozásaira. A kézi lézeres hegesztés gyakorlatának szemléltetése után az előadó részletesen bemutatta az eljárás munkahelyi veszélyforrásait, a szükséges biztonsági intézkedéseket, majd gyakorlati példákon keresztül illusztrálta a kézi lézeres hegesztő és a hegesztési környezet védelmére vonatkozó megoldásokat.

A kézi lézeres hegesztőgépek biztonságtechnikája” címmel tartott előadásában Tóth László (ReWeRob Solutions Kft.) áttekintette a lézersugár jellemzőit, a lézerek osztályozását, majd részletesen kitért a lézerbiztonság egyes kérdéseire, videó bejátszásokkal, példákkal illusztrálva azokat. Utalt az MD 5.4 Lézergyártmányok munkahelyi sugárvédelmi mérésének kérdéseire.

Abaffy Károly (Linde Gáz Magyarország Zrt.) „Kézi lézer berendezéssel végzett hegesztések tapasztalatai” címmel Simon Virág BME hallgató közreműködésével végzett kísérletekről adott áttekintést. Az alkalmazott kézi lézeres hegesztő berendezés és kísérleti rendszer ismertetését követően a különböző hegesztési változók varratra gyakorolt hatásait szemléltette metszetekkel és értékelte azok hatásait, utalva a védelem egyes szegmenseire.

Az előadásokat követően, az érdeklődő kollégáknak lehetőségük nyílt az Innovatív Járművek és Anyagok Tanszék Lézerközpontjának megtekintésére is.

A szervezők köszönetüket fejezik ki az ankét előadóinak értékes előadásaikért, valamint az Egyetem munkatársainak, Radics Renátának és Hareancz Ferencnek a feltételek magas szintű biztosításáért.