Palotás Béla köszöntése

70. születésnapja alkalmából köszöntjük Dr. habil. Palotás Bélát, a Dunaújvárosi Egyetem Professor Emeritusát, a Magyar Hegesztési Egyesület alapító tagját, aki 1978-ban okleveles gépészmérnök diplomát, 1983-ban hegesztő szakmérnöki és nemzetközi hegesztő mérnöki oklevelet, 1985-ben egyetemi doktori, 1996-ban PhD fokozatot, 2017-ben habilitált doktori fokozatot szerzett, 2017-től habilitált doktor.

Palotás Béla egyetemi tanulmányai befejeztével 1978-81 között Magyar Hajó- és Darugyár, Angyalföldi Gyáregységében hegesztő technológus mérnökként dolgozott, majd 2010-ig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Intézet, később Mechanikai Technológia és Anyagszerkezettani Tanszék, utóbb Anyagtudomány és Technológia Tanszék oktatója volt, egyetemi docensi fokozatig. 2010-től főiskolai tanárként a Dunaújvárosi Főiskolán dolgozott: tanszékvezető, majd 2015 és 2018 között tudományos és kutatási rektorhelyettes. Jelenleg a Dunaújvárosi Egyetem felett a fenntartói jogokat Dunaújvárosi Egyetemért Alapítvány Kuratóriumának tagja.

Sokrétű tapasztalatait külföldi munkái során is alkalmazta: Líbiában és Finnországban is hosszabb időt töltött atomerőmű építkezéseken, ahol minőségbiztosítási szakértőként végezte munkáját.

Egész élete során fontosnak tartotta az ifjúság képzését, a tehetséggondozást, a kutatási, pályázati és publikációs tevékenységet. Oktatói-kutatói pályafutása alatt több szakmai tárgy kidolgozásában vett részt, különböző szintű képzési programok kidolgozásában vett részt, számos K+F feladat kidolgozásában vállalt szerepet. Kutatási területe hegesztés, anyagok hegeszthetősége, hegesztés modellezése, a tudományos és felsőoktatási közleményének száma 124.

Több hazai egyetemen meghívott oktatóként vesz rész a nemzetközi és európai hegesztőmérnök, és hegesztéstechnológus, valamint MSc és BSc képzésben. 2017-ben a Dunaújvárosi Egyetemen megrendezett OTDK Műszaki Tudományi Szekció szakmai bizottságának ügyvezető elnöke volt. Megszámlálhatatlan diplomaterv, szakdolgozat, konzulensi és bírálói feladatait látta el.

1971 óta folytat szakmai közéleti tevékenységet, kezdetben a Gépipari Tudományos Egyesületben, ahol Egyesület Hegesztési Szakosztályának vezetőségi tagjaként tevékenykedett. 1979-ben megalapította a BME-n a Hegesztési Szakosztályt. 2013-óta tagja a Magyar Hegesztési Egyesület, ahol 2011-ig az Elnökség tagja volt. Éveken keresztül volt az MTA Anyagtudományi és Technológiai Bizottsága Hegesztési Albizottság elnöke, tagja a mérnöki Kamarának. 2020. februárjától három éven át látta el az MHtE Authorized Notified Body, és Governing Body Testület elnöki feladatait.

Tevékenységét több kitüntetéssel ismerték el, 2014-ben, elsőként kapta meg a MAHEG Ifjú Hegesztő Szakemberekért kitüntető címet, 2017-ben OTDK szervezői díjban részesült, 2018-ban a MAHEG Zorkóczy Béla Érem kitüntetést adományozott, 2018-ban Professzor Emeritus címet vehetett át, 2019-ben Aranykréta díjban részesült.

További jó egészséget és eredményes szakmai tevékenységet kívánunk!